Huskomiteens årsrapport for 2007

Siden årsmøtet 15. februar har Huskomiteen hatt følgende nye medlemmer: Kai Hov avløste Thorstein Holm, Gamle Prestebakkes ”husfader” siden starten. Sissel W. Ekeroth avløste Hilde Gløckner som trådte inn i styret. Øvrige medlemmer: Arild Svendsen, Jon Hordnes, Gunnar Arholt, Knut Heie, Gunnar Eng, Ragnhild Løberg, Steinar Løberg (leder). I 2007 har HK hatt fem møter, men desto flere arbeidsmøter / dugnader.

Allerede 17. mars ble en større dugnad utendørs gjennomført: Opprydding og trefelling og med Knut Heie som konsulent: beskjæring av frukttrær. I april ble blomsterbedene rundt hovedbygningen gjort i stand av Ragnhild Løberg, Hilde Gløckner og Sissel W. Ekeroth. Innendørs ble huset rengjort og klarert for ny utleiesesong; bl.a. ble kjøkkeninventar og utstyr ellers inspisert. Nye gulvmatter i entreen ble ett resultat.

Som forrige år, fortsatte dugnader i mai og juni tirsdag og torsdag, hver med egen vaktsjef. Bl.a. ble vedklyving og stabling utført av Jon Hordnes og Gunnar Eng, fasadevask av Jarle Heed og Kjell Eriksen.

I løpet av sommeren ble resterende ”svenskesten” til hoved-bygningen funnet over grensen, inspisert og godkjent av Gunnar Arholt. Dermed kunne presenningen som dekket siste del av taket fjernes, resten av ”svenskestenen” legges på plass – av Stein Gjerløw, Arild Svendsen og Kai Hov – og huset fremstå i sin prakt.

Før sensommerstevnet kom også en ny flaggstang på plass, takket være bl.a. Arild Svendsen og Thorstein Holm – etter at en gjeng med frivillige malere hadde gjort sitt.

I 2007 overtok historielaget tunet med bygninger, og eierskiftet ble markert med en ny ansiktsløftning på Redskapshuset (”Låven”) som fikk ny kledning på vestveggen og rundt dørene. Kjell Eriksen skaffet snekker og stilte selv opp som håndtlanger. Deretter stilte et mannsterk malerlaug opp.

Rørleggerarbeid ble profesjonelt utført av Henning Engebretsen: Brannslange, donert av stiftelsen UNI, ble oppmontert både i forpakterboligen og i hovedbygningen. Den siste fikk også en gild utvendig vannkran av messing (”hane”) før utesesongen, slik at det ble slutt på vannsøl i kjelleren pga. hageslanger trukket gjennom vinduet.

Sent på høsten ble en større opprydding rundt Redskapshuset foretatt. Kai Hov stilte med motorsag og Jens Bakke med traktorlaster. Deretter planerte Trond Buer ut en del av området med gravemaskin.

Billige søppelstativ og gratis hagebenker ble tilkjørt eiendommen av John Solberg. På tampen av året skaffet han også huset en ny, meget hurtigvaskende oppvaskmaskin.

På juletrefesten 7. desember skulle overtagelsen av tunet markeres. Juletre på tunet ble gitt av Thorstein Holm, sveiset juletrefot ble skjenket av Ragnar Nyseth, juletrebelysning (opprinnelig bløtkake!) ble donert av DnB NOR Halden og oppmontert av Hans Stegerød. Juletre innendørs besørget Arne Signebøen.

Ved samme anledning kunngjorde Gjensidige at huskomiteenes søknad ved Gunnar Arholt om kr. 50 000 til belysning på tunet var innvilget.

Hele sommersesongen ble regelmessig plenklipping utført av Rolf Arild Engebretsen, en funksjon Thorstein Holm hadde hatt i mange år. Vedmester Engebretsen har atter sørget for varmt hus i den kalde årstid – og også tilkjørt gratis ved fra eget lager.

Erna og Kai Karlsen har besørget flagging ved alle merkedager.

Utleie av huset innbrakte ca. 10 000 kr. i 2007.

I 2007 ble en stor samling historiske husgeråd og andre gjenstand overbrakt historielaget til forvaring av Borger Thorby. Bare få utvalgte ting er foreløpig utstilt. Et tobakkskap fra 1700-tallet (fra Hagelund) pryder en tømmervegg i Svenskestua, to jerngryter med fot grua i Forpakterboligen. Samlingen er under registrering av Ragnhild Løberg, og gjenstander vil komme på plass hovedsakelig i Forpakterboligen ettersom restaureringen skrider fram.

Kort om Forpakterboligen (ifølge Forpakterboliggruppa):

Utført arbeid: Takbjelker ble forsterket av Rolf Arild Engebretsen. I kjelleren ble sten stablet opp; etter tørrmuring støpte Arild Svendsen dekke. Hull (luftekanal) ble sprengt ut i grunnmuren. Planen og målet er å legge plankegulv før stevnet i juni. Murermester Henriksson spekket sprekker i bakerovnen.

Utendørs ble arbeid i blomsterbed utført av Ragnhild Løberg og Hilde Gløckner. Også et stort oppryddingsarbeid ble organisert : en sandhaug ble fraktet bort av Thorstein Holm – likeså lagret trevirke og teglsten. ”Sår” på uteplassen ble tilsådd av Hilde Gløckner. Den store hella utenfor døra ble manøvrert på plass.

Til sensommerstevnet var igjen Landhandleriet vakkert rengjort og arrangert med utstillinger og tidsriktig inventar av ”Butikk-komiteen”: Ellen Ricardi, Inger Lise Signebøen og Gerd Rekvin, og Landhandleriet og Bakerovnen var som før meget populære trekkplastre.

I løpet av sensommerstevnet ble ”Museet” i Forpakterboligen også beriket med en kiste fra tidlig 1800-tall (donert av Løberg), et klaffebord fra 1700-tallet (innkjøpt), to tretrau (det ene gave) og ei kaffekvern.

Steinar Løberg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *