Årsberetning 2006

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG – ÅRSBERETNING FOR 2006

Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2006 bestått av:

Jens Bakke, leder
Henny- Ann Eriksen, nestleder
Anne Sætre Jensen, sekretær
Jarle Heed, styremedlem
Johns Solberg, kasserer

Hans Stegerød, Astrid Lie og Bernt Parmer har vært vara-representanter til styret. Styret har hatt 12 styremøter i 2006.

Laget er med i Østfold Historielag, og har vært representer ved årsmøte og tillitsmannsmøte. Jarle Heed er styremedlem i Østfold Historielag, og Jens Bakke er med i redaksjonen for ”Wivar”. Laget er med i Foreningen Økomuseum Grensland, hvor Clas Jacobsen er styremeldem. Laget er for øvrig med i Landslaget for lokalhistorie.

KOMITEER OG UTVALG

Arrangementskomiteen har hatt hovedansvar for de praktiske forberedelsene til historielagets arrangementer. Komiteen har bestått av Kjell og Henny-Ann Eriksen, Ellen Ricardi, Henny Heie Larsen, Gerd Rekvin, Eva-Britt og Loyd Hansen, Ingebjørg Lindahl, Inger-Lise og Arne Signebøen, Eva og Olav Wold.. Med gode hjelpere har de vært vesentlige bidragsytere til mange vellykkede arrangementer i 2006.

Bibliotekkomiteen har bestått av Jens Bakke, Astrid Lie, Steinar Løberg, Jarle Heed, Eivind Nygaard, Bjørg Hagen og Unni Nøding. Komiteen har ansvar for driften av biblioteket på Gamle Prestebakke.

Slektsgranskere, huskomiteen og styringsgruppa for Forpakterboligen har utarbeidet egne årsberetninger.

ÅRETS AKTIVITETER, FOREDRAG, VANDRINGER M.M.

 • ??. januar ble årets første møte holdt på Risum v.skole. Hilda Solberg hadde fordrag om mat i krisetider. Suppe og rundstykker ble servert.
 • 4.februar var Jens Bakke og Anne S. Jensen på Ed der Hembygdsforr. arrangerte åpen dag med Karl 12. som tema. Lagets skrifter og bøker ble lagt ut for salg.
 • 16.februar ble årsmøte avholdt på Gamle Prestebakke. Sigurd Buer og Erling Ståhl fortalte om historie, mennesker og politikk i gamle Idd herred.
 • 23.mars var Lillian Nyborg gjest og kunne fortelle mye om merking av pilgrimsveier i Østfold.
 • 20.april var Folkets Hus på Hov arena for tema Monolittbruddet. Kåsører var Torbjørn Østby, Svein Norheim og Anders Beer.
 • 7.mai vandring til Monolittbruddet i samarbeid med TFL. Hovedelementene var Nokkedalens maskinstenhuggeri, banen til lastebrygga, Hov tollsted, Monolittbruddet, Maskedalen, Nyheim og Svarvestolen.
 • 18.mai medlemsmøte på Gamle Prestebakke. ”Dagen derpå” var tema med apoteker Dagfinn Nome som foredragsholder.
 • 23.juni sankthansfeiring uten bål denne gangen, men med minst like mange besøkende som før. Rømmegrøt, vafler og Trekkspillkameratene.
 • 4.juli hadde Ola Øgar Svendsen omvisning i Gamlebyen i Fredrikstad.
 • 2.september, sensommerstevne som kun varte en dag, men med en litt annen vri. Auksjon, kanonsmell, Iddeveteraner som spilte, landhandel, baking i Forpakterboligen, utstilling av Skovborg, Øgar Svendsen og Magnussen, Prestebakke skoles elever, salgsboder, motorsagshow, loppemarked m.m. Selv om stevnet bare varte en dag, var besøkstallet høyt igjen. Nettoinntekt ca. kr. 40 000,-
 • 24.september, høstvandring til Elgåfossen over Ellelien og Vassbotten til Kitterød. Bjørn Ståhl var guide.
 • 19.oktober hadde Mona Ystehede foredrag på Gamle Prestebakke om stedsnavn.
 • 28.oktober arrangerte Dis Østfold slektsforkserdag i Alladin kino. Gunvor og Knut Brække, SteinGjerløw og Anne S.Jensen hadde sørget for en stand med salg av bøker for laget. Mange ville også ha hjelp til å finne slekt.
 • 9.november på Bøndernes Hus på Idd. Utvandring til Amerika med Toril Brekke som hovedattraksjon fortalte om sin siste bok ”Drømmen om Amerika”. Sverre Mørkhagen forfatter av det som skal bli den nye utvandrer historien fra Gyldendal forlag fortalte om sitt prosjekt. Utstilling i samarbeid med HHS, amerikanske pannekaker m.m.
 • 23.november ble det avholdt ekstraordinært årsmøte der det ble vedtatt at laget skulle kjøpe tunet av Skogselskapet i Østfold for kr.400 000,-
 • 27.november representerte Jens Bakke ved pigrimskveld med foredrag og korsang i S.Enningdalen kapell for biskop Byfuglien.
 • 30.november var det lunsj for biskopen med følge på Gamle Prestebakke.
 • 1.desember, julegilde med Erna Moen som fortalte fra sitt innholdsrike liv. Fullsatte lokaler, god mat og drikke. Kaffe, kaker og musikk.
 • 2.desember Ida boklansering på Gamle Prestebakke med ertesuppe på menyen.
 • 6.og 7.desember utleie/selskap med matservering til Soroptimistene og Urteklubben.

ÅRBOK OG ANDRE BØKER

”Ida –Kulturbygd i grenseland 2006” var historielagets sjette årbok på like mange år. Den 16. november ankom i alt 914 eksemplarer til Halden fra bokbinderiet på Gjøvik. Tor Hafsrød har vært redaktør for årets bok. Egil Minge har hatt bildeansvaret, og med god hjelp fra en aktiv bokkomite, en entusiastisk forlegger, 24 forfattere, fotografer, karttegnere, noteskriver, korrekturlesere, utallige personer som har framskaffet bilder og opplysninger, samt et snes sjenerøse sponsorer som har styrket økonomien, er resultatet også denne gangen blitt respektabelt. Og tradisjon tro ble de invitert til boksamling med ertesuppe på Gamle Prestebakke 2. desember. Våre aktive slektsgranskere har også i 2006 transkribert og utgitt publikasjoner: ”Fødte i Idd 1720-29” og ”Skifte 1751 Giertrud Hansdatter”.

GAVER OG BIDRAG

Historielaget har mange støttespillere som bidrar med gaver og ikke minst dugnadshjelp. Her er noen av alle bidrag og gaver vi har mottatt i 2006:
Taksten fra Gimming og Brække, glasskap fra Ragnhild Dehlie, fløtemugger fra Ragnhild Magnussen, kubbestol fra Erling Ståhl, soldat-værfløy fra Langestrand m.m.

MEDLEMMER

Ved årsskiftet hadde Idd og Enningdalen Historielag 460 medlemmer.

Sannerød 2.februar 2007
Sekretær Anne Sætre Jensen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *