Forpakterboligens årsrapport for 2006

Referat fra styremøte 9.3.2006 under punkt 2 e: ”Styringsgruppa for restaurering av Forpakterboligen. Styret har foreslått nytt medlem- Hilde Gløckner”. Ellers fortsetter komiteen som før. Hilde har siden da, sammen med Arild Svendsen deltatt på alle møter og dugnadssamlinger.

Dugnadsarbeidet har også i år bestått i skraping av gammel maling og rengjøring av tak ved Hilde Gløckner, Ragnhild Løberg og Anne K. Sætre Jensen. Hilde og Gunvor skrapet også innvendige vinduer og malte disse to ganger.

Utvendig har den nypanelte veggen mot øst og nye lafteknutekasser fått sitt foreløpig sist strøk av Jon Hordnes. Noe er også malt på utvendige dører og vinduer av Anne K. Sætre Jensen og Ragnhild Løberg.

Det har vært mye arbeid med treverk som har vært for nære den nordre pipa og ellers å få ovner i 1. og 2. etasje forskriftsmessig plassert med godkjente plater på gulv. Bakerovnen ble prøvd i god tid før sensommerstevnet. Den ble godtatt både av fyrbøterne Rolf Arild Engebretsen og Arild Svendsen og bakerne Hilde Gløckner, Gro Lilleng Skottene, Bjørg Hagen og Gunvor Sæther Brække. Bakerlaget var i sving og fikk lager av brød og boller i fryseren for salg på sensommerstevnet den 2.9., så på selve dagen ble det bakt i bare en omgang. Interesserte tilskuere fant veien til det gamle kjøkkenet for å bivåne baking og beskue bakerovnen i bruk. Brødene gikk som alltid unna som ”varmt hvetebrød”.

Taket i kjøkkenet ble det en del arbeid med da en tidligere bakerovn (nr. 2) hadde krevd at en takbjelke ble kappet. En 7”x 8” ekstra bjelke lagt på loftet virker til at taket er solid på plass med innskjøtt og finpusset takbjelke i kjøkkentaket. Rolf Arild Engebretsen har vært den iherdige foregangsmann i dette arbeidet, skaffet takbjelken og fraktet den til Prestebakke, men har ellers hatt gode hjelpere som Arild Svendsen og Knut Brække.

Arild Svendsen har byttet ut en råtten stokk i ytterveggen og han har også hatt ansvar for støping av kjøkkengulv med plast og armeringsmatte. De som hjalp til her var Hilde Gløckner, John Erik Sefring, Knut Weiulfsen, Rolf Arild Engebretsen og Knut Brække.

På våren var det vellykket kurs i skigardbygging under ledelse av Bård Andersen. Materialer til kurs i 2007 fikk vi ta i skogen til Henning Lie og som han også kjørte til Prestebakke. Opprydding etter skigardbyggingen i 2006 og forberedning til oppsetting av ny skigard i 2007, utførte Kai Hov og John Erik Sefring.

Tilbud om gammel taksten på Svenningsbøen takket vi ja til og der var Bjørn Åge Olsen, Jens Bakke, Arild Svendsen, Jarle Heed og Knut Brække med. Jens Bakke og Arne Snopestad stilte med traktor og henger.

Ragnhild Løberg, Anne K. Sætre Jensen og Gunvor S. Brække hadde også dette året tilført nye planter til det lange staudebedet i haven. Ulla-Stina Olsen kom med en del gamle stauder og en rosa prestegårdsrose som hun også plantet for oss. Ellers hadde Arne Hansen deponert esel- og hestegjødsel der potetene var i fjor. Knut Brække spredde denne utover og Henning Lie pløyde og freste jorda med traktor – som dugnad. En rakende dugnadsgjeng her bestod av Steinar Løberg, Jarle Heed, og Knut Weiulfsen. Arild Svendsen og Jens Bakke sådde til med gressfrø som Jarle Heed hadde kjøpt på Felleskjøpet og det ble tromlet og vannet til slutt. Videre vanning hadde Arild Svendsen ansvaret for. Knut B. måtte til med gresstrimmer for å få vekk mengder av rasktvoksende ugras. Til sammen viste dette seg å ha vært et usedvanlig godt samarbeid! Resultatet ble noe av det vakreste en kan tenke seg: En fargerik eng bestående av valmuer av mange arter og varierende farger og en masse andre blomster. Men dette tok jo også en ende, så til slutt måtte plenen slåes med ljå. Steinar Løberg, Jon Hordnes og Holger Samuelsson var slåttekarer.

Arild Johansen har så dårlig helse at han har sagt fra seg videre arbeid. Men han hjalp oss med boring og lading av en sten i grunnmuren. Det var for å få lufting til kjelleren etter hvert. Stenen var ekstra gjenstridig, men med hjelp av Rolf Arild og Knut med slegge og kiler, lykkedes vi.. Steinar Nordgjerde ble innleid til å felle inn stokker som hadde råtnet underst i veggene i den sydlige del av huset. Arild Svendsen tettet under disse igjen med støp.

Like før jul fikk vi en trappehelle i natursten fra Sandbekk, sponset av Marianne Hagen og Knut Frode Wiig. Knut Frode fraktet den også til Prestebakke og vi håper den kan godtas med litt stenhoggerarbeid først. Bilhenger er lånt av Randi og Stein Engen til to ganger å frakte gulvbjelker fra Skjæggerød sag. Dessuten har Jens Bakke stilt med traktor og tilhenger flere ganger for å kjøre vekk overflødig jord og søppel.

I forbindelse med skraping og rengjøring av tak og vegger i kjøkkenet fant Knut Brække en dag en mynt på gulvet. Den lignet en kobberskilling og var svært slitt. Likevel kunne navnet DALER leses. James Archer løste spørsmålet om opprinnelsen raskt: 1 DALER SM (svensk mynt) fra 1716! Karl XII trengte penger til krigføring og preget ca. 40 mill. slike penger gjennom flere år. De ble senere vekslet inn, men da til en lavere kurs. Og så Knut som har sopt opp mange bøtter med rusk og rask fra gulvene, tatt det med til Kirkebøen og siktet dette med tanke på ev. lignende funn – og så ligger mynten en vakker dag rett foran bena hans! Gaver gjennom året: Kiste med initialene CSD 1752: Ragnhild og Steinar Løberg. Takbjelke: Eirik Magnusson. Tømmer: Nils Nilsen og Rolf Arild Engebretsen. Gamle vevsaker: Ukjent. Dørhelle: Marianne Hagen og Knut Frode Wiig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *