Huskomiteens årsrapport for 2005

Huskomiteens medlemmer har i 2005 vært: Thorstein Holm, Hans Stegerød, Jon Hordnes, Ingebjørg og Holger Samuelsson, Camilla Sivesind, Jarle Heed, Ragnhild og Steinar Løberg.

Fire ordinære møter har vært holdt, og diverse dugnader har blitt utført, bl.a. storrengjøring av huset, hagearbeid og rydding av vognskjul. Særlig sensommerstevnet krevde mye forberedende arbeid. Tre hele dugnadsdager hadde bakergruppa alene.

Thorstein Holm har utført regelmessig plenklipping.

Rolf Arild Engebretsen har fortsatt i sitt fyrmester-embede.

Rehabilitering av Forpakterboligen har også dette år involvert deler av Huskomiteen; bl.a. ble Landhandleriet malt.

I hovedbygningen har dette skjedd på innredningsfronten:
– Som gave fra Anne Mette Flyvholm ble Prinsestua tilført en pen salonggruppe som stilmessig harmonerer med rommet.
– I Gamlekjøkkenet er komfyren blitt restaurert. En gedigen bordplate i heltre ble gitt av Arnfred Antonsen, og R.A. Engebretsen besørget understell. Bordet er en pryd for Gamlekjøkkenet og til nytte for ikke minst Arrangementskomiteen og Bakergruppa.
– Før vinteren la Holger Samuelsson og J. Bakke isolasjon på loftet over Margrethe- og Prinsestua.

De viktigste oppgaver for Gamle Prestebakke og for Huskomiteen i 2005, har vært taket og nytt tilbygg med toaletter. Omlegging av taket er kalkulert til ca. kr 300 000. Både Fylkes-konservatoren og Fortidsminneforeningen har gitt tilsagn om støtte. Når det gjelder tilbygget, ble arkitekt Kjeld Magnussen kontaktet. Han var velvilligheten selv, kom på befaring og utarbeidet en skisse. Magnussen tegnet et tilbygg i fin harmoni med hovedbygningen. Fylkeskonservatoren har kommet med ønske om noen mindre endringer, bl.a. tilpasning til et ”bislag” som synes på et fotografi fra 1896. Den omstendelige prosessen for øvrig (utfylling av diverse skjemaer, nabovarsler, rørleggermelding etc.) er tilbakelagt, og byggetillatelse vil bli gitt straks Halden kommune mottar den reviderte tegningen.

I 2005 har Huskomiteen administrert en rekordstor utleie av Gamle Prestebakke til jubilerende historielagsmedlemmer og ”vennligsinnede foreninger”. En nyttig plakat om ”Utleie av Gamle Prestebakke – regler og opplysninger” er blitt utarbeidet.

Steinar Løberg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *