Årsberetning 2005

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG – ÅRSBERETNING FOR 2005

STYRET i Idd og Enningdalen Historielag har i 2005 bestått av:

Clas Tore Jacobsen, leder
Anne Sætre Jensen, nestleder
John Solberg, kasserer
Jens Bakke, sekretær
Henny-Ann Eriksen, styremedlem

Hans Stegerød, Astrid Lie og Bernt Parmer har vært vara-representanter til styret. Styret har i 2005 hatt 11 styremøter.

Laget er med i Østfold Historielag, og har vært representert ved årsmøte og tilltsmannsmøte. Høstens tillitsmannsmøte ble arrangert på Gamle Prestebakke. Jarle Heed er styremedlem i Østfold Historielag, og Anne S. Jensen og Jens Bakke er med i redaksjonene for henholdsvis tidsskriftene ”Runar” og ”Wiwar”. Historielaget er med i ”Stiftelsen Saga husmannsplass”, med Knut Brække som vårt styremedlem.
Laget er med i Foreningen Økomuseum Grenseland, hvor Clas Jacobsen er styremedlem. Laget er med i Landslaget for lokalhistorie.

KOMITÉER OG UTVALG

Arrangementskomiteen har hatt hovedansvaret for de praktiske forberedelsene til historielagets arrangementer. Komiteen har bestått av Henny-Ann og Kjell Eriksen, Ellen Braatorp Ricardi, Ingebjørg Lindahl, Inger-Lise og Arne Signebøen, Eva Britt og Loyd Hansen, Eva og Olav Wold, Gerd Rekvin og Henny Heie Larsen. Med gode hjelpere har de vært vesentlige bidragsytere til mange vellykkede arrangementer i år 2005.

Bibliotekkomiteen har bestått av Jens Bakke, Astrid Lie, Steinar Løberg, Jarle Heed, Rolf Arild Engebretsen, Eivind Nygaard, Bjørg Hagen og Unni Nøding. Komiteen har ansvaret for driften av biblioteket på Gamle Prestebakke.

Slektsgranskerne, huskomiteen og styringsgruppa for restaurering av forpakterboligen har utarbeidet egne årsberetninger.

ÅRETS AKTIVITETER, FOREDRAG, UTSTILLINGER, TURER MED MER

 • 27. januar var unionskrisen i 1905 tema. Kultursjef i Marker Grete Brustad Nilsen fortalte om grensefestningene i Østfold.
 • Årsmøtet ble avholdt på Gamle Prestebakke 17. februar. Lise Antonsen fra Økomuseum Grenseland fortalte om økomuseet – et prosjekt som avsluttes i år – og presenterte besøksmål i vårt nærområde.
 • 3. mars ble biblioteket fylt med postkortsamlere, som hadde med seg tusenvis av lokale prospekter.
 • Vår egen forfatter Toril Brekke kom til Gamle Prestebakke 31. mars og fortalte om sine historiske romaner, fra stenhoggermiljø ved Iddefjorden til gruvesamfunn i Orkdalen.
 • 14. april var Arnfred Antonsen på biblioteket, og fortalte om dyr og om fugler.
 • Inn- og utvandring på 1800-tallet var tema for professor Arne Bugge Amundsen på Gamle Prestebakke 28. april.
 • Sammen med TFL la vi vårens vandring til Hafsrød den 8. mai. Det var på dagen 60 år siden frigjøringen, noe som ble markert ved bautaen, der Erling Johansen, den siste gjenlevende fra Rävmarksgjengen, fortalte om hendingene i 1944. Fritz Anker-Rasch ønsket velkommen til Hafsrød, og Tor Hafsrød var turleder for en vandring som gikk om Ertehaugen.
 • ”De reisende” var tema på Gamle Prestebakke 26.mai. Forfatter Thor Gotaas fortalte om taternes historie i Norge. Temaet interesserte mange, og det var fullsatte stuer på Gamle Prestebakke.
 • Sankthansfeiring på Gamle Prestebakke har blitt en tradisjon, og flere hundre mennesker samlet seg i hagen 23. juni. Trekkspillkameratene sto for musikken, og bål ble tent (og i år brant bålet!) ved Kirkestranda.
 • Sensommerstevnet 20. og 21. august var årets høydepunkt på Gamle Prestebakke. I samarbeid med ”Iddske Compagnie” ble ”Slaget på Prestebakke” gjenskapt med 60 soldater, hest, prest, musikanter, lik og soldatenker, og hele kirkebakken full av kruttrøk og publikum. Det hele ble etterfulgt av historisk gudstjeneste i kirken. Soldatene overnattet i malerisk teltleir på Prestebakke-tunet. Historielaget sto for bevertning av soldater og publikum i strålende sommervær. Salgsboder, utstillinger og opptredener ved bl.a. Iddevang og Prestebakke skoler, trekkspillkammerater og viseklubb, og mange mennesker i loppemarkedet og i det gamle landhandleriet.
 • Søndag 18. september vandret vi ved Boksjøen og Hallerød. Clas Jacobsen var turleder, mens Ulf Olsson, Jørn Bøhmer Olsen, Cecilie Bang, Stein Gjerløw m.fl. bidro med fortellinger om mennesker og dyr i grensetraktene. Skyfall på morgenen skremte ikke 120 personer fra å bli med på søndagsvandring.
 • Tidene for landbruket fra 1840 og fram til 1900 var tema for professor Stein Tveite på Gamle Prestebakke 22. september.
 • Schnitlerhytta, gamle kongevei, Ørnerøys og gamle lynavledere var noen av målene for vandringen søndag 2. oktober. John Solberg var turleder, og som historiefortellere hadde han med bl.a. Magne Rannestad, Dag-Ivar Rognerød, Hilde Gløchner, Hans Røed og Thorbjørn Hansen. 150 personer var med på turen.
 • ”Daglig liv under krigen” var tema 20 oktober på Gamle Prestebakke. Ivar Klevmo var innleder, og fortalte om hvordan krigen påvirket hverdagen i årene 1940-45.
 • Sven G. Eliassen var foredragsholder på Gamle Prestebakke 17. november. Temaet spente fra kildene til vår lokale historie på 1600-tallet til 1800-tallets industrialisering. Mye spennende lokalhistorie.
 • Førjulsgildet ble tradisjonen tro den festlige avslutningen av året i historielaget. Ivar Bjørndal kåserte om juletradisjoner for 90 personer. Arrangementskomiteen inviterte til ”enkel” bevertning, dvs. stekt-, kokt-, røkt- og gravet laks og ørret, eggerøre, sild, salater og kabareter, ribbe, surkål, medisterkaker, elgkaker, ost og frukt, og til kaffen søte kaker. Vi takker for maten!

KALENDER

For første gang har historielaget utgitt kalender med lokale motiver. 2000 eksemplarer er trykt hos O´K-trykk i Halden, illustrert med gamle prospektkort fra samlingene til Odd Lindgren og Ragnhild Løberg.

HJEMMESIDE

Endelig er Idd og Enningdalen Historielag å finne på Internett. Wenche-Lise Halvorsen har laget hjemmeside for historielaget. Du finner den på adressen www.iddehist.no. Hjemmesiden er ennå ikke komplett, kom derfor gjerne med innspill om hva vi bør ha med.

ÅRBOK OG ANDRE BØKER

Historielagets årbok ”Ida – Kulturbygd i grenseland” utkom med sin 5. utgave i november. Dette lille jubileum ble feiret med ”ertesuppelag” på Gamle Prestebakke 19. november, der forfattere, fotografer, korrekturlesere m.fl. var tilstede. Årets utgave av ”Ida” hadde et opplag på 1000 eksemplarer, hvorav de aller fleste nå er solgt.

Prestebakke skoles 50-årsjubileum ble feiret 15. september, og bursdagsgaven fra historielaget var utgivelsen av en bok forfattet av Tor Hafsrød: ”Prestebakke skole 50 år. Fra sentralskole til utkantskole – glimt fra skolens historie 1955–2005.” Boka ble trykt i 500 eksemplarer, og ble utgitt med støtte fra Halden kommune.

Våre aktive slektsgranskere har utgitt hele to bøker dette året. Begge er registreringer av kilder fra 1700-tallet. ”Døde i Idd 1720-1789” er transkribert fra gamle kirkebøker, mens ”Matrikkel for Idd 1723” er en oversikt over alle eiendommer med alle tilhøredne ”herligheter” – en gullgruve for lokalhistorien.

GAVER OG BIDRAG

Historielaget har mange støttespillere, hvorav sparebankene og især Halden Sparebank må nevnes med begeistring! For tilskudd og pengegaver henvises det til nærmere informasjon i regnskapet. Vi kan også nevne at Halden kommune gjorde vedtak om en underskuddsgaranti til Sensommerstevnet – etter at avisene fortale at stevnet gikk med overskudd…

Historielaget mottar også mange andre gaver. Her er noen eksempler fra året som har gått: Reservenøkkel til pengeskapet er laget og gitt av børsemaker Eivind Dramstad, et par hundre kvadratmeter god, gammel taksten i tegl fra Øivind Brække, 1 kartong sukkertøy og halspastiller fra Kornsjø grensekiosk, vev fra Wenche Anker-Rasch, smørkinne fra Rolf Arild Engebretsen, rokk fra Ragnhild Løberg, komfyr og porselensfat fra Odd Stumberg, bøker fra Kjeld Magnussen og Ivar Bjørndal, dokumenter og kongebilder fra 1905 fra Marit Jensen, et trefotet gryteunderstell fra Jon Reidar Wiig. Peishetta foran den nye bakerovnen fikk gammelt bærejern fra Leif Sandbekk, mens hjørnejernene som holder peishetta er gamle hjulakslinger fra Randi og Stein Engen.

ØKONOMI

Historielaget har solid økonomi. Takket være stor dugnadsinnsats fra mange medlemmer (og ikke-medlemmer), trofaste bokkjøpere, gavmilde sponsorer og vakkert vær under sensommerstevnet, går år 2005 inn i historien med et overskudd på kr 209 636, det største i lagets historie. Pengene kommer godt med, for historielaget står foran store investeringer i årene som kommer.

MEDLEMMER

Ved årsskiftet hadde Idd og Enningdalen Historielag 414 medlemmer. I løpet av året har laget fått 46 nye medlemmer.

Gamle Prestebakke 1. februar 2006
Jens Bakke
Sekretær

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *