Forpakterboligens årsrapport for 2005

Styringsgruppa har i 2005 bestått av Knut Brække (leder), Anne K. Sætre Jensen (fra styret i historielaget), Ragnhild Løberg, Rolf Arild Engebretsen og Gunvor S. Brække (som har fungert som sekretær).

Den 23. februar hadde vi et møte med Rolv Atle Bråten fra Fylkes-konservatoren. Han gikk igjennom prinsipper for bevaring og restaurering av gamle hus. Han så også på soppangrepet i kjelleren under ”Landhandleriet”, som hadde utviklet seg over vintermånedene, og anbefalte å sende inn prøver til Mycoteam. Dette ble gjort og heldigvis så viste det seg å være sopp som kunne fjernes ved opptørking og utlufting. Samtidig med dette arbeidet ble det oppdaget at kjellerlemmen var i dårlig forfatning. Arne Signebøen visste råd til dette og snekret ganske fort en ny lem.

En del av veggen bak var angrepet av hussopp som Jens Næss fikk fjernet på 1990-tallet. I hullet som da ble, har snekker Arild Johansen felt inn nye stokker. Det er et fint stykke arbeid.

Inngangen til utedoen har vært i særdeles dårlig forfatning. Heldigvis var det ønske om å få denne i orden til Sensommerstevnet, og dermed ble det fart i sakene. Arne Signebøen og Thorolf Buer stablet granittstener og heiste opp svilla slik at dørene kom på plass. Ett av de flotte heggetrærne var råttent og var på tur ned. Thorolf og Knut var de som tok det helt ned. Thorolf var høyt oppe i treet med motorsag for å hindre at grenene falt ned på skjultaket.

På våren hadde Styringsgruppa en skogbefaring sammen med Bård Andersen for å finne passende emner til skigardsvirke. Dette for å sette opp skigard på en side av tomta til forpakterboligen. På flere fotografier fra rundt forrige århundreskiftet, ser vi at det har vært skigard. Arbeidet arrangeres som et kurs med Bård Andersen som studieleder (instruktør). Da virket skal tørke ett år, ble det hogd i april hos Randi og Stein Engen på Kirkebøen. Rolf Arild Engebretsen, Arne Signebøen og Knut Brække hogg ca. 250 granstaur. Anne, Jon, Ragnhild, Gunvor og Knut dro alt fram til veien, og Knut kjørte raiene til Prestebakke med lånt traktor og vogn. Der hjalp Knut Weiulfsen til med å hogge raiene spisse i den enden som skal ned i jorda. Kurset vil bli holdt våren 2006 og er åpent for alle.

Arealet bak huset, kalt ”haven”, ble pløyd og frest av Henning Lie. Det ble skaffet hestegjødsel fra Buer og fra Arne Hansens hovdyr, og Henning lånte potetsetter fra Bokenes. Henning, Knut og Pål Brække Grønberg fikk satt ”tidlig blå” poteter midt i mai. Alt på dugnad. Rolf Arild kjørte fres flere ganger på sommeren for å hyppe og ta ugress. Potetene blomstret og alt så kjempefint ut. Men det skulle jo ikke sprøytes, så resultatet ble en nedtur. Dessverre var tørråteskaden uråd å se ved sortering.

Ole og Knut B. brukte traktor og fikk opp en svær jordfast sten som deretter ble lagt som varmekilde i blomsterbedet langs med bygningen.

I haven ble noen rotekte stenfruktstiklinger tatt opp og plantet ved uthuset. To planter av gamle rosesorter ble gitt av Anne K.S. Jensen og Randi Engen og omsorgsfullt plantet sammen med sjasmin øverst i bedet. Her måtte mer gjøres for at ikke ugresset skulle overta igjen. Anne delte ut av sin overflod, gressløk, revebjelle, kvann, malurt, te-, ingefær-, krus- og eplemynte m.m. Krydder-urter fikk vi fra flere interesserte, bl.a. lavendel, bjørnerot (gammel urt som før ble brukt som smaksetting til mat slik dill blir brukt i dag) sitrontimian, forskjellige mynter, bl.a. hestemynte. Ett- og flerårige krydderurter ble sådd: dill, persille, salvie, sitronmelisse, isop, estragon. Pepperrot kom Grethe Jensen Stegerød med. Ellers fikk vi agurkurt, ringblomster og luftløk (hvitløk) og vi sådde sibirsk valmue, californisk valmue, forglemmegei samt blodkløver og hvitsennep som jord-forbedringsmiddel. Gresset rundt huset ble trimmet, og Knut ryddet og ryddet, inne som ute. Hekken på sydsiden ble tatt ned og kvisten brukt til St. Hans-bål. Heggen som måtte tas ned hogg Rolf Arild opp og stablet fint til tørk.

Gjennom sommerhalvåret ble det lagt ned mye arbeide i å skrape gammel maling av tak og vegger innvendig. Marit Bakke og Bjørg Hagen stilte opp og vasket rommene i 2. etasje. Vask nede før sensommerstevnet ble utført av Camilla Sivesind, Ragnhild Løberg og Gunvor S. B.

På den utvendige langveggen bak ble det satt papp og ny panel og vannbrett nede. Til dette leide vi Dag-Tore Brække som fagmann. Dugnad her ble utført av Stein Gjerløw, Thorolf B., Arne S. Styringsgruppa grunnet panelet før oppsetting og veggen ble malt av Jon Hordnes etter at snekkerne var ferdige.

Murer Karl Erik Henriksson påtok seg å mure bakerovn. Han startet 8. august og ovnen var ferdig til sensommerstevnet sist i måneden. Han hadde 4 håndlangere hver dag. Rolf Arild Engebretsen var murerens ”høyre hånd”, Knut Brække så til at alt som skulle brukes var til stede og ellers var Steinar Løberg, Holger Samuelson, Jens Vold, Hans Chr. Mjølnerød, Thorolf Buer, Egil Minge, Ole Brække, Øivind Østby, Terje Jensen, Jon Hordnes, Jens Trygve Buer, Jens Bakke og Langestrand med på forskjellige dager og med forskjellige gjøremål.

På forhånd var det skaffet til veie 2.500 mursten fra det gamle fjøset på Prestebakke, fra Verkhaugen ved Buer, Store-Holm og Hattefjell. Randi og Stein Engen lånte oss traktor og tilhenger. Lere til muring av bakerovnen skaffet Trond Buer med gravemaskin ved Verkhaugen. Jens Bakke kjørte et traktorlass lere til Prestebakke. Ivar Bekkevold kjørte grus gratis.

Mureren hadde fast pris på arbeidet, kr. 18 000,- + m.v.a. I tillegg kom kjøp av murersand, kalk, gammel bakerovnsdør og diverse spjeld. Totalpris ble kr. 40 952,50

Sensommerstevnet ble en suksess for Forpakterboligen som helhet. Folk fikk se den ferdige bakerovnen, godt dokumentert av bildeutstilling og fagfolk til stede. Berby vevestue hadde utstilling av forskjellige vevde ting i det lille rommet mot syd og utenfor ble det demonstrert billedveving og knipling. ”Landhandleriet” hadde et assortert utvalg av varer, fint arrangert av Ellen Braaatorp Richardi, Gerd Rekvin, Inger-Lise Signebøen og Steinar Løberg.

Snekker Arild Johansen har støpt underlag for gulv i gang og lite rom mot sydvest.

Kloakk- og vannledning er lagt fra kjøkken og ut under yttermur, og kostnaden kr. 1.700,- er sponset av rørleggeren, Henning Engebretsen.

Dugnadsarbeidet i 2005 fordeler seg slik:
Skraping og maling i ”landhandel”, 11 timer. Skraping og maling utvendig 26 timer. Skraping innvendig 87 timer. Snekkerarbeide 92 timer. Diverse arbeider 82,5 timer. Arb. med skigardsvirke, hogst, barking og transport 60 timer. Havearb. 157,5 timer. Bakerovn 299 timer. Diverse arbeider ute 63,5 timer. Til sammen 878,5 timer.

Knut Brække

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *