Årsberetning 1999

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG – ÅRSBERETNING FOR 1999 STYRET i Idd og Enningdalen Historielag har i 1999 hatt følgende sammensetning: Bjarne Andersen, lederKnut Brække, nestlederJens Bakke, sekretærEgil Minge, kassererHenny-Ann Eriksen, styremedlem Hans...

Årsberetning 1998

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG – BERETNING OM ÅRET 1998 Idd og Enningdalen Historielag innledet 1998 med å bli huseier. 1. januar overtok historielaget «Gamle Prestebakke», den tidligere hoved¬bygningen på Prestebakke gård. Dette...