De Hellige Tre konger og STJERNEGUTTENE

Tirsdag 16. januar har vi gleden av å melde at vi har fått historikeren KARSTEN ALNÆS og journalist HARALD PETTERSEN i Bokhuset forlag til Halden og Fredrikshalds Teater for å fortelle om Alnæs sin siste bok om STJERNEGUTT-TRADISJONER med vekt på Halden og Østfold.

FREDRIKSHALDS TEATER TIRSDAG 16. JANUAR KL. 19

Arrangementet er et samarbeid mellom:  Idd og Enningdalen Historielag
 Historielaget Haldens Minder  Fortidsminneforengen Halden

Karsten Alnæs har nylig utgitt en bok om denne eldgamle tradisjonen – «De
hellige tre konger. Fra Betlehem til norskekysten» (Bokhuset forlag).
Halden og deler av Østfold har rike tradisjoner med stjernegutter og stjernespill. Senest i
2013, da det under julemarked i Halden, ble det for første gang på over hundre år framført
stjernespill med festningen som historisk kulisse.

I den nye boka tar Karsten Alnæs utgangspunkt i fortellingen om de vise menn i
Matteusevangeliet, som vandret dit stjernen viste vei, slik at de til slutt kom til den nyfødte
Jesus i krybben. I den historiske tradisjonen senere forvandlet de vise menn seg etter hvert
til tre hellige konger, fortellingen ble i hele Europa oppført som et kirkeskuespill i juletiden,
og ble fremstilt på altertavler og malerkunst, i musikkstykker, vevnader og litteratur, og ikke
minst i folkelige syngespill, som de norske stjerneguttspillene, som er kjent fra mer enn 40
norske byer fra Flekkefjord til Vardø.

I Halden har byhistorikeren Olaf Forstrøm nøye beskrevet denne tradisjonen. Og det vi
kjenner i dag bygger i stor grad på hans beskrivelse.
Stjernespillet i Halden begynte gjerne annendag jul, det var den hellige sankt Stefans
dag som vi kjenner de svenske visene og legendene om Staffan. Opptoget gikk fra hus til hus
3-4 dager i julehelgen, og ble vel mottatt overalt i byen. Guttene kunne holde på til den 6.
januar, trettendedagen. De banket på døra og spurte: «Vil dere ha stjerna?» Var svaret «ja»
fikk de komme inn og de begynte med å hilse sitt publikum.
Så startet spillet der kongene sang en innledningssang, og deretter hyllet de den nyfødte
kongen og bar fram gull, røkelse og myrra som gaver. Stjernen ble vist frem og besunget, og
penger, mat, godterier og andre ting ble samlet inn. Stjerneguttene avsluttet så det hele med
takkesang.

i Halden er det oppbevart en julestjerne som Oscar Karlsen laget etter eget minne i 1929.
Persongalleriet i Halden og Tistedalen den gangen besto av fem personer: Stjernedreieren,
den afrikanske kongen, Herodes, Herodes tjener og tømmermannen- eller svartemannen.

Den tidligste opplysningen vi har om Stjernegutter er fra biskopen i Bergen Absalon
Pederssøn Beyer (midt på 1500-tallet). Med pietismens fremvekst på 1700-tallet vokste det
frem en generell motstand og etter hvert lovforbud mot mange av de løsslupne
fornøyelsene knyttet til julehøytiden. Dette rammet også stjernespill og stjernegutter. Derfor
sluttet katedralskolenes elever å fremføre stjernespillet mot slutten av 1800-tallet.

Karsten Alnes
Boka om Stjernegutttradisjonene – Karsten Alnæs

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *