Ivar Bjørndal har klart det igjen!

For kort tid siden utkom boka «Den ælskelige Anna Landstad – en kvinneskjebne og et tidsbilde fra andre halvdel av 1800-årene». Boka er utgitt på Bjørndals eget forlag Forum Bok. Bjørn Jensen, Halden har gjort utforming og sats – med andre ord en sterk Halden-innsats.

Hovedpersonen i boka er Anne Landstad født Aamodt. En ung kvinnes oppvekstvilkår beskrives i 1800-tallets Fredrikshald. Et svært klassedelt samfunn der det var stor avstand mellom borgerskap og arbeidsfolk. Anna var født med «sølvskje i munnen» selv om det på denne tida var stor forskjell på hva kvinner og menn kunne gjøre og tillate seg. For mange kvinner var veien til ekteskapet, et godt gifte, et viktig mål i livet. Arrangerte ekteskap var vanlig innen borgerskapet. Men Anna var heldig – hun fikk tydeligvis den hun elsket!

Anna var født i 1838 og var datter av tollinspektør John Christian Aamodt og Andrea Lassen. De fikk seks barn – en sønn og fem døtre. Anna ble forlovet med sogneprest Magnus Brostrup Landstads sønn Hans som også var utdannet prest. Familiene kjente hverandre godt, og Anna og Hans hadde truffet hverandre i selskap. Men frieriet foregikk pr. brev! Den 14. september 1864 da Anna var 25 år gammel, kom frierbrevet. Og svaret kom, karakteristisk nok, i et telegram fra Annas far! Et halvt år seinere var de gift.

For Anna var forlovelsen og giftermålet ikke en selvfølge. Som en datter av borgerskapet, skulle hun ta sin utdannelse. Latinskolen i Fredrikshald var forbehold gutter (!), så Bjørndal antar at Anna gikk på Berles institutt «for unge piker av borgerlige familier». Først i 1869 med den nye middelskoleordningen slapp jentene inn. Og først i 1879 fikk jentene avlegge eksamen.

Anne ble rammet av en alvorlig psykisk sykdom i slutten av ungdomsåra. Familien Landstad flyttet fra byen i 1859, og Annas sykdom gikk inn i en alvorlig fase. Den nye presten Halvor Folkestad tok seg av Anna. Som det seg hør og bør i kirkelige kretser, ble det bedt for Anna. Folkestad besøkte henne også hjemme. Det skal ha vært etter et slik hjemmebesøk at Anna skal ha blitt frisk.

Etter giftermålet flyttet Anna og Hans til Klæbu i Sør-Trøndelag der Hans hadde fått lærerstilling ved Klæbu-seminaret. Der fødte Anna sitt første barn, en datter. Og det skulle bli tre barn til mens de bodde i Klæbu. Etter noen år i Klæbu flyttet de til Kristiansand og til slutt fikk Hans prestestilling på Hå i Rogaland. Det var i kvinners lodd at de skulle føde barn – mange barn. Anna og Hans fikk 14 barn i løpet av 18 år! Anna døde i 1883 bare 45 år gammel. Mange barnefødsler og fra før en svekket helse hadde gjort sitt.

Ivar Bjørndal gir oss tidsbilder fra de ulike stedene i der Anna og Hans levde. Ikke minst får vi innblikk i borgerskapets del av livet i Fredrikshald. Men også i Klæbu, Kristiansand, Hå – og etter Annas død – Stavanger og Eidsvoll – blir vi innført i disse miljøenes liv og levnet.

Etter Annas død i 1884 fikk Hans en vanskelig tid. Den store barneflokken var ikke lett å håndtere ved siden av en krevende jobb. Det ble til at de flyttet til Stavanger der han ble sogneprest i en nyopprettet menighet. Så gikk Hans inn i det som kalles et arrangert ekteskap – med Anns yngre søster, Kristine. Hun skal ha lovet Anna å ta seg av barna, av familien, som hun var oppriktig glad i.

Som vi ser, selv om du i utgangspunktet for livet skulle ha «alle muligheter», er livet verken lett eller rettferdig. Og Anna fikk erfare dette gjennom sitt relativt korte liv. Ivar Bjørndal gir oss rike skildringer av familietragedier – selv i de beste kretser.

Ivar Bjørndal har tidligere skrevet bok om Magnus Brostrup Landstad (2002). Dermed har han alle forutsetninger for å gi oss dette tidsbildet inn i Landstadfamiliens liv. Gjennom denne boka «Den ælskelige Anna Landstad …» får vi en svært troverdig skildring som bygger på gode kilder ved Håndskriftavdelingen ved Universitetet i Oslo, ved Statsbiblioteket i Stavanger og hos «vår egen» James Ronald Archer ved Halden historiske Samlinger. Da MÅ det bare bli bra!

Utsalgspris kr 240.
Bestilling til: ivarbjorndal@outlook.com
Postadresse: Forum Bok, Herregårdsveien 4, 1771 Halden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *