Kronerulling for nabotomta til Annestua

Årsmøte vedtok å fullføre kjøpet av nabotomta til Annestua. P.g.a. bortfall av inntekter ber vi nå medlemmer og andre støttespillere om å bli med på et spleiselag for kjøpet av tomta.

Til våre medlemmer og støttespillere

Aksjon spleiselag som bidrag til å finansiere nabotomta til Annestua

På grunn av korona-pandemien må vi for første gang avlyse årets Sensommerstevne, en av våre tre største inntektskilder.

Samtidig får vi en ekstra utgiftspost i og med kjøpet av nabotomta til Annestua som årsmøtet 2020 vedtok å fullføre. Arealet er ca. 1 mål.

Å erverve denne tomta er viktig av flere grunner:

  1. Vi sikrer dermed at kulturmiljøet på Gamle Prestebakke ikke forstyrres av for eksempel et moderne bygg nær 1700-tallsbygningen Annestua.
  2. Med denne tomta i tillegg får vi muligheten til å utvide museumsarealet og ta vare på flere kulturminner. For eksempel kan vi kanskje en gang i fremtiden gjenreise der en tømmerlåve, samle landbruksredskap og formidle kunnskap om gammeldags gårdsdrift.
  3. Spesielt under våre årlige sensommerstevner har vi mange besøkende, deriblant noen bevegelseshemmede. Fordi tomta ligger så nær tunet og stevneplassen, kan en del av arealet tjene som parkeringsplass for nettopp denne gruppen.

Kjøpsavtalen er undertegnet. Eieren av Planteskolen avhender tomta fri for heftelser til historielaget for 180 000 mot at historielaget forestår prosessen med Halden kommune og betaler avgifter og gebyrer stipulert til ca. 60 000. Til sammen blir det da ca. 240 000.

Øremerket dette tomtekjøpet har vi fra Sparebankstiftelsen Halden mottatt tilsagn om 75 000, fra Berg Sparebank 50 000. Tomta koster dermed historielaget ca. 115 000.

Statens Vegvesen har gitt oss rett til avkjørsel både sydfra og fra riksveien.

Støtteordninger knyttet til korona-pandemien ser dessverre ikke ut til å kunne gi noen uttelling for oss. Men mange lag og foreninger har arrangert spleiselag for å bøte på bortfall av inntekter.

Vi henger oss på og inviterer til kronerulling øremerket det formålet som her er beskrevet.

Idd og Enningdalen Historielag har ca. 500 medlemmer. Selv et lite bidrag fra mange av våre medlemmer og støttespillere kan til sammen gi en uttelling. Vi er takknemlig for ethvert bidrag.

Gave kan overføres på Vippskonto 612419 eller til vår bankkonto 1030 07 24251 merket «gave nabotomt»

Med vennlig hilsen
Idd og Enningdalen Historielag, Styret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *