Bidrag til årsmeldingen for IEH fra Monolittprosjektet

Monolittprosjektet ble i 2019 preget av ønsket om også å bygge et hoggeskur i tilknytning til modellen av Monolitt steinen. Det ble derfor satt i gang en prosjektering av en slik installasjon som grunnlag for byggesøknad til kommunen. Søknad ble sendt i juni og prosjektet fikk positivt svar på denne i november.

Det har for øvrig vært en fortløpende vurdering av hvordan anlegget best kan forvaltes når det står ferdig. I samråd med IEH ble det sendt søknad til Økomuseum Grenseland om etablering av Monolittbruddet som besøksmål.

I april bygget IEHs dugnadsgjeng en landstiningsbrygge og landgang til småbåtbryggen. For øvrig har denne gruppen også fortatt opprydding i bruddet. I juli ble skiltingen av den private veien til Hov og videre ned til Monolittbruddet utbedret etter klage fra beboerne. Tilbakemeldingene etter tiltaket er udelt positive. Prosjektet deltok på vegne av IEH på feiringen av Vigelands jubileet som fant sted i Vigelandsparken i juni. Den 7. sept. ble Monolittdagen gjennomført slik den er gjennomført de foregående to år. Oppslutningen var ikke særlig stor og det bør vurderes om arrangementet heretter utgår.

I november gjennomførte grunneier Glenn Bergstrøm med bistand fra Ole Fuglevig opprustning av veien ned i bruddet fra avkjøringen og ned til bekken. Det ble et betydelig større prosjekt enn man hadde tenkt. Veien måtte kultes og bygges solid for å tåle belastningen av tungs redskap med tunge laster. Videre var dette nødvendig for å gi tilstrekkelig drenering og et dekke som ville gi den ønskede adkomst for rullestolbrukere. Kostnaden ble derfor så stor at prosjektets tilgjengelige midler gikk med og et mindre beløp utsatt for fakturering og betaling i 2020.

Av den grunn er det nødvendig å søke tidligere givere om ytterligere støtte for inntil kr 200 000. Dette for å dekke kostnadene for opprustning av den resterende veistrekning fra bekken og ned på sletten nedenfor, byggingen av hoggeskur og for noen mindre oppgaver.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *