Årsrapport for Huskomiteen 2017

Medlemmer i Huskomiteen 2017 har vært: Arild Svendsen, Hilde Gløckner, Jan Gunnar Opsahl, Stein Johansen, Kai Hov, Rolf Arild Engebretsen, Stein Gjerløw (ny), Claus Martin Andersen (ny), Anne Kristin Sætre, Hege Wold Jensen, Ragnhild Løberg, Tore Collett Moen, Jon Hordnes, Jon Jørstad, Kjell Eriksen, Steinar Løberg (leder).

På planleggingsmøtet 9. februar ble arbeidsplan og dugnader med vaktlister satt opp for første halvår. Etter sensommerstevnet likedan for perioden september til november. På årets første dugnader ble det gjort vårrengjøring i Hovedbygningen og Annestua, og eiendommen med uthus ble ryddet og klargjort for sesongen.

2. november ble hus og eiendom forberedt for vinteren, vannet avstengt til Annestua, kjellervinduer isolert etc. Men da vi leste av vannmåleren 14. desember, ble et unormalt merforbruk og dermed en vannlekkasje avdekket i grunnen utenfor Hovedbygningen. Skaden er nå reparert.

Det arbeidet i 2017 som sysselsatte flest aktører, var rehabiliteringen av Hovedbygningens gavlvegg mot riksveien. Veggen ble vasket, skrapet og børstet med stålbørste. Panelen ble deretter påført to strøk med linoljemaling, levert av malermester Studsrud. Deler av vannbrettet i etasjeskillet ble skiftet ut, likedan hele vannbrettet utenpå bunnsvillen. I likhet med bl.a. empirebygningen Fredrikshald Teater hadde gavlveggen tidligere påmalt 3 falske vinduer for symmetriens skyld. Disse ble malt opp på nytt etter de sporene vi fant. Til dette arbeidet fikk vårt ”malerlaug” hjelp av Erik Moen.

En svært viktig arbeidsoppgave i 2017 var å fullføre Smia. Essa ble bygd videre opp. Gulvet ble fylt opp med subus, fraktet inn med trillebår. Delene til ei røkhette ble laget av blikkenslager, og på dugnad ble hetta satt sammen, klinket på gammel måte. Likedan ble delene til røkrøret klinket sammen. Dette ble etter prøve-fyring skiftet ut med et røkrør med større volum som fungerer meget bedre. På toppen er pipa utstyrt med en sylinder. Den originale belgen fra Holmberg lot seg ikke restaurere. Fra Thor Dramstad fikk vi i gave en gammel trekasse-belg fra Idd. Den fungerte dessverre dårlig som blåsebelg, men den ble brukt til å vise hvordan ei smie ser ut. Elektrisk lufttilførsel ble kamuflert under belgen, og under sensommerstevnet smidde hovslager Claus Martin Andersen begge dager. En belg av lær fra Dalsland som vi håper vil fungere på gamlemåten, er under restaurering. I de gamle reolene fra Ystehede-smia er redskap (tenger og annet) fra Holmberg-smia plassert. Av annet inventar fra den originale smia er arbeidsbenken med skrustikka satt opp. Ambolten har fått en mer lyddempende sokkel. Egeninnsatsen på smia i 2017 var 96 timer. Stefan Ädel uttalte under sin befaring før jul at han var meget fornøyd med fullføringen, og for andre gang ble Smia tildelt kr 30 000 fra Fylkeskonservatoren.

Ellers ble kjelleren under låven ryddet og pene og solide reoler satt opp i det ytre lagerrommet der. Butikken i Annestua ble utstyrt med belysning (spotter) i taket og med flere hyller. I Verkstedet ble ytre rom (til høyre) ryddet og gjort klart for å bli panelt. På begge gavlvegger ble det satt inn ventiler. Ved til bakerovnene ble anskaffet, kappet, kløvd og lagret. Nytt av inventar i Hovedbygningen: En rokokkostol fra ca. 1770 eid av Truls Wiel, og som sto på Gamle Prestebakke etter ca. 1800, ble gitt oss av Rigmor Solvang. Stolen ble nennsomt restaurert av Stein Gjerløw.

Et nytt gedigent kjøleskap for bl.a. matvarer til sensommerstevnet ble anskaffet og plassert i garderoben.

Utleie av Gamle Prestebakke 2017 innbrakte kr 7500.

Også dette år har Rolf Arild fyrt i ovnene ved de fleste arrangementer og besørget plenklipping både på Gamle Prestebakke og rundt Stasjonen.

Til slutt vil HK takke alle som i 2017 har gjort en innsats på Gamle Prestebakke og alle som har gitt gaver.

(SL)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *