Innkalling til årsmøte

Idd og Enningdalen Historielag kaller inn til årsmøte på Gamle Prestebakke, torsdag 23. februar 2017 kl 1900.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av referent og to medlemmer som sammen med møteleder skal underskrive årsmøtets protokoll. Valg av tellekorps.
  3. Årsberetning.
  4. Regnskap,
  5. Valg.
  6. Godtgjørelse til tillitsvalgte
  7. Fastsettelse av kontingenten. Styret foreslår ingen endringer.
  8. Innkomne forslag: Forslag fra Styret om å endre vedtektene § 4
  9. Historielagets arbeidsplan,
  10. Etter den formelle delen av årsmøte blir det en orientering om etablering av minnesmerke i Monolittbruddet på Hov.Kaffe og noe ved siden av serveres, vi håper mange medlemmer vil møte opp.

Velkommen!

Hilsen Styret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *