Kitterød

Kitterødgårdene ligger lengst sør i Enningdalen med grense til Sverige.

I dag (2008) består Kitterød av fire bruk. Nedstua, Haugen, Sørstua og Holtet. Inntil nylig var også Snippen eget bruk, men jord og skog ble nylig fraskilt og solgt til nabogårdene.

Til Kitterød hører den norske delen av Søndre Hogsjø, Svendstjern og del av Nordre Hogsjø.

Holtet tollstasjon lå på Kitterød-grunn. Den første tollstasjonen ble senere hovedbygning på Snippen, mens tollstasjonen fra 1930-tallet ble anlagt på grunn tilhørende Holtet gård. Holtet tollstasjon er nå nedlagt.

På Kitterød-eiendommen har det vært tre landhandlere/butikker. Holtet handel, Skogtun handel og Grensen Handel. Disse er nå nedlagt.

Skriftsformer er Kietterudt i 1593, Kutterød i 1604, Kitterød i 1723

Kitterød betalte i 1593 60 skilling til Akershus festning og var da hel gård, så bebyggelsen er ganske gammel. I 1723 eide kongen 1/2 hud i gården, resten eide Syfver Hansen og Helge Andersen.

I 1801 var bruker av gården Svend Andersen, Gunder Andersen, Svend Asmundsen Spjeldgaardsviken (kjent fra kampen i 1808) og Petter Isachsen. Til gården tilhørte plassene. Holtet, Utengen og Haugen.

I 1865 var Kitterød delt i 4 bruk. Til gården hørte vannfall og fiskeri var verdsatt til 158 spd.

I 1942 var gården delt i fem bruk. Eierne var:

  • Nedstua: Jens Nilsen f. 1894, gift med Lovise Kirkebøen. Barn: Anna
  • Haugen: Theodora f. 1894, Anna f.1896 og Agnes Kitterød f.1903. Døtre av Anders Kitterød
  • Sørstua: Hans Jensen f. 1877, sønn av Jens Andersen, gift med Tekla Karlsen. Barn: Helene, Karla, Tordis, Ruth, Signe og Mary.
  • Snippen: Hulda Andersen f.1901, datter av Alfred Magnussen, gift med Hans Kitterød. Barn: Einar, Gunvor, Arne; Kåre og Håkon.
  • Holtet: Nils Larsen

Husmannsplasser under Kitterød:

  • Flekken
  • Løvås
  • Udengen (Kitterødudengen)


Det gamle hovedhuset på Kitterødhaugen fra begynnelsen av 1900-tallet. Dette huset ble revet og erstattet av ny hovedbygning på slutten av 1980-tallet. Foto utlånt av Anders Samuelse

Det gamle hovedhuset på Kitterødhaugen fra begynnelsen av 1900-tallet. Dette huset ble revet og erstattet av ny hovedbygning på slutten av 1980-tallet. Foto utlånt av Anders Samuelsen.

Den gamle tollstasjonen på Holtet ligger på Kitterød-grunn. I dag er dette hovedhuset på Snippen. Postkort fra ca. 1900. Utlånt av Anders Samuelsen, / www.haldenkort.no

Les mer:
Folketellingen 1801
Folketellingen 1875 Kitterødgårdene
Folketellingen 1910 Kitterød – Bnr 1 (Nedstua)
Folketellingen 1910 Kitterød – Bnr 2,5 (Haugen)
Folketellingen 1910 Kitterød – Bnr 5 (Snippen/Holtet tollst.)
Folketellingen 1910 Kitterød – Bnr 6 (Holtet)
Folketellingen 1910 Kitterød – Bnr 7
Folketellingen 1910 Kitterød – Bnr 7
Folketellingen 1910 Kitterød – Bnr 8 (Sørstua)

Kilder:
Harald Bakke. Id herred – En grænsebygds historie – Fredrikshald 1915
Berg/Borgedal: Norske Gaardsbruk: Østfold Fylke – Oslo 1942
Anders Samuelsen – 2008

Video fra 1975 om Ålefiske i Enningdalen. Bl.a. i Elgå/Elgåfossen og Kitterødbekken:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *