Årsberetning for 2014

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2014

Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2014 bestått av:

Eivind Løvås – Leder
Arild Svendsen – Nestleder
Ingegerd Bøe Jensen – Sekretær
John Solberg – Kasserer
John Ljøner Andersen – Styremedlem og studieleder
Steinar Løberg – styremedlem og leder for Huskomiteen
Inger Lise Signebøen – Styremedlem og leder for Arrangements komiteen

Mona Johansson – Varamedlem 1
Anne Sætre Jensen – Varamedlem 2
Ulf Vidar Larsen – Varamedlem 3

Styret har hatt 10 styremøter i 2014.

Årsmøtet ble avholdt 27. februar 2014 – på Gamle Prestebakke

Laget er med i Østfold Historielag og har vært representert ved årsmøte og tillitsmannsmøte. Jens Bakke er med i Wiwar redaksjonen. Laget er med i Landslaget for Lokalhistorie, Foreningen Økomuseum Grenseland og Foreningen Elgåfossen Naturpark. Laget er registrert i Frivilligregisteret og har ved års skiftet 72 støttespillere gjennom ”Grasrotandelen” i Norsk Tipping.

Ragnild Løberg og Rolf Arild Engebretsen registrerer alle mottatte gaver samt alle løse gjenstander på Gamle Prestebakke.

Huskomiteen, Slektsgranskerkomiteen, Gruppa for registrering av kulturminner, Fotokomiteen, Gruppa for registrering av gamle skoleplansjer, Stasjonskomiteen, Nettredaktøren, Arrangementskomiteen og Årbokkomiteen har utarbeidet egne årsberetninger. Turkomité opprettet i 2014.

[Red. anm: I tillleg har Arkivkomiteen og Stevnekomiteen utarbeidet egne årsrapporter]

ÅRETS AKTIVITETER, FOREDRAG, VANDRINGER M.M.

 • 28. Januar. Åpent møte på Risum ungdomsskole. Tema: 1814
 • 27. februar. Årsmøte på Gamle Prestebakke.
 • 6. Mars. Medlemsmøte om «Servietter» av Inger-L. Skauge
 • 20.mars. Foredrag på Gml. Prb. ved Oddvar Rakeng om musikeren og tistedølen Ragnar Danielsen
 • 27.mars. Spillkveld på Gml. Prb.: «Kampen om Fredriksten»
 • 5. April. Stenhoggerdag på Gamle Prestebakke.
 • 6. Mai. Seminar om Grunnloven. Samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen, kommunen og Historielaget
 • 16. Mai. Konsert i Halden Teater. Musikk og sanger knyttet til Grunnlovsjubileet. Høyskolen hovedarrangør. IEH hjelper til med pynting m.m.
 • 22. Mai. Vandring m. tema «Fuglesang i busk og kratt» m. Arnfred Antonsen
 • 1. juni. Pilgrimsvandring i regi av Idd Menighet og historielaget, fra Solli Gravlund til Idd Kirke
 • 23. juni. St. Hans-fest på Gamle Prestebakke, musikk ved Trekkspill kameratene. Mye folk og god stemning.
 • 26.juli: Tur til Eidsvoll for styre-, komitémedlemmer og andre innbudte som har vært spesielt aktive for laget, og deres ektefeller/ledsagere. Svenske samarbeidspartnere var også invitert med.
 • 31. Juli. Kulturvandring Berby.
 • 30. og 31. august: Sensommerstevne på Gamle Prestebakke. Avduking av bauta over Mads Bergs Skolens sangbok på Prestebakke skole. Se egen rapport.
 • 21. September. Høstvandring på den gamle skoleveien fra Bokerød
 • 16. Oktober. Samlermesse på Gamle Prestebakke.
 • 6. November. Medlemsmøte med Roger Prang – «Oberst Heide og gården Heiderød» og Svein Olav Hansen m. kåseri «Den begynnende industrialiseringen på 1800-tallet, nødsårene og sosiale endringer»
 • 15. November. Årboklansering med tradisjonelt ertesuppelag på Gamle Prestebakke og Historisk kalender for 2015 klar.
 • 20. November. Biskop og menighetsråd i Idd sogn møttes på Gml. Prestebakke. Deretter Kulturkveld med Historielaget og biskopen i Prestebakke kirke. Jens Bakke kåserte om hendelser på Prestebakke rundt 1800 og fremover i hundreåret.
 • 5. desember. Førjulsgilde på Gamle Prestebakke.

KURS

Februar til mai 2014 ble det avholdtkurs i «Geologi og landformutvikling i Østfold» ved førstelektor ved Høyskolen, Steinar Wennevold. Kurset gikk over 16timer fordelt på 5 kvelder. Kurset var fulltegnet med 15 deltagere, og det ble avsluttet med to ekskursjoner i Halden-området med vekt på Idd og Enningdalen. Forelesningene foregikk på Høyskolen på Remmen. I mai 2014 ble det arrangert et internt arkivkurs for styre- og varamedlemmer på Prestebakke. Nettredaktør for idd.no, Anders Samuelsen, var kurslærer. Han hadde i forkant av kurset opprettet Historielagets nye digitalarkiv til bruk for styret og etter hvert også komitéledere.

Begge kurs er støttet av Studieforbundet for kultur og tradisjon, og i tillegg var det en egenandel fra kursdeltagerne på førstnevnte kurs.

ØKONOMI

Resultatregnskapet viser et underskudd på kr 220.575. Hovedårsaken er at det er brukt kr 310.000 til oppgradering og vedlikehold av Annestua og verkstedet. Utenom lagets ordinære løpende utgifter er det kjøpt andeler for kr 10.000 i Idd og Enningdalen Gammeltekniske, det er gitt kr 5.000 både til bautaen om Skolens sangbok og til restaureringen gravstøtten til Eidsvollsmannen Carl Adolph Dahl. I tilegg er det brukt kr 10.000 til flyttingen av steinhoggersmia fra Holmberg til Prestebakke. Samlet er det kostnader på kr 340.000. Til finansiering er brukt kr 230.000 fra våre bankinnskudd og kr 110.000 fra årets inntjening. Konklusjonen blir at med den drift, aktivitet og inntjening lag nå har, uten betydelige nyanskaffelser, oppgraderinger og vedlikehold, vil det årlige driftsoverskuddet være omkring kr 100.000. Laget har fortsatt et bankinnskudd på kr 500.000. Det gir en god økonomisk sikkerhet og bra handlingsfrihet med den samme årlig aktivitet i laget.

MEDLEMMER

Ved årsskiftet hadde Idd og Enningdalen Historielag 629 medlemmer.

Ingegerd Bøe Jensen, Sekretær

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *