Idd.no i året som gikk (2014)

Gjennom nettsidene ønsker vi å presentere lagets liv og virke.

Gjennom nettsidene ønsker vi å presentere lagets liv og virke. Her publiseres nyhetsartikler om lagets aktiviteter gjennom året. Lagets mange grupper presenteres med fyldig informasjon. Nettsidene er i tillegg et viktig forum for å presentere noe av bygdas rikholdige historie.

Statistikken for 2014 viser at sidene er bra besøkt. Totalt har vi hatt 11 717 besøk med 55 441 sidevisninger. I gjennomsnitt har hver besøkende vært innom 4,73 sider og bruker 3 minutter og 37 sekunder på idd.no. Dette er forholdsvis stabile tall sammenlignet med 2013.

Av enkeltsider er det sidene for slektssøk, fotogalleri og sider om gårder/steder som topper statistikken.

Det ble produsert 50 nyhetsartikler i 2014. Øvrige sider ble holdt oppdatert. Nettsidene genererer nye medlemmer og salg av diverse publikasjoner.

Historielaget er på «Sosiale medier» via Facebook. Her får vi stadig flere følgere og antallet var ved nyttår ca. 580. Facebook er en god plattform for kommunikasjon med publikum. Her kan vi legge ut aktuell informasjon, etterlysninger, bilder o.l. Aktiviteten på Facebook skaper liv og røre rundt historielaget. Vår Facebook-profil genererer mye trafikk til våre egne nettsider. Mange finner idd.no via Facebook!

Våre nettsider og Facebook-profil vil være under kontinuerlig utvikling også i 2015. Sidene skal holdes oppdatert med lagets liv og virke, samt lokalhistorisk informasjon.

Vi søker flere skriveføre personer som vil bidra med innhold og oppdatering av nettsidene. For vårt nettbaserte lokalhistoriske leksikon «wikIDD» er vi spesielt interessert i gamle bilder, faktaopplysninger om gårder, steder, personer, næringsliv o.l.

Har du noe å bidra med – ta kontakt!

Nettredaksjonen består for tiden av Jens Bakke og Anders Samuelsen

20. januar 2015
Anders Samuelsen
Nettredaktør – idd.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *