Årsrapport fra turkomitéen – 2014

Historielagets turkomité ble opprettet våren 2014 og består av Arnfred Antonsen som leder, pluss Hege Vold Jensen og Nils Otto Økern-Klevmo.

Den første turen i komitéens regi gikk av stabelen søndag 21.september. Til tross for øsende regnvær møtte 42 turglade og historieinteresserte fram ved Vaglens gamle bussgarasje på Bokerød. Her var det en orientering om Bokerødgrenda før følget la avgårde langs den såkalte Skoleveien over mot Bollerød. Leif Bokerød ledet an, og innen vi var framme ved restene av husmannsplassen Minka hadde regnet gitt seg. Her informerte Eivind Løvås om husmannsvesenet generelt og Minka spesielt. Ved Bollerød fulgte vi grusveien innover til Sannerødmoen. Her rastet turfølget før vi ga oss i kast med Sommerveien tilbake mot Bokerød. Både Skoleveien og Sommerveien er gamle stier og ferdselsårer over skogen. Disse var i bruk den gang det bodde mennesker på hver en gård og plass, da bilen ikke eksisterte eller ikke var allemannseie og da mennesket knapt hadde noe annet alternativ enn å gå. Sidene forholdene i dag er ganske annerledes og dette er skogsområder svært få mennesker benytter som turområde, forsvinner etter hvert de gamle stiene. Leif Bokerød har gjort og gjør noe med dette. For det første benytter han stiene mye selv og for det andre har han gjort en flott jobb med vedlikehold, merking og skilting. Skoleveien går i nedkant av Tranemosen. Denne myra ligger der nesten urørt og ble etablert som naturreservat i 1978. Turfolket ble orientert om en del av naturverdiene som er knyttet til myra. Ikke mange vet at på Tranemosen og på en del andre myrer i området finnes fine bestander av dvergbjørk – en busk som man vanligvis finner i fjellet.

Turkomitéen vil framover legge opp til to årlige arrangement, en vårtur og en høsttur, hvor det fokuseres spesielt på de kulturhistoriske verdiene. Samtidig vil vi ha et blikk på den naturen vi vandrer i. Idd har en uendelighet av muligheter i så måte.

Arnfred Antonsen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *