Eivind Løvås ny historielagsleder

På årsmøtet 27. februar 2014 ble Eivind Løvås valgt til ny leder av historielaget. Med seg får han et erfarent styre.

Det var fullsatt i Svenskestua da historielaget avholdt årmøte torsdag kveld. Bjørn Ståhl ledet møtet med stø hånd, og det var ingen kommentarer til årsberetningene fra styre og komiteer, regnskap eller årsplan.

Eivind Løvås (til venstre) ble overrakt klubba fra avtroppende leder Ulf Vidar Larsen. Ulf fortsetter som varamann i styret, og er dessuten leder av fotokomiteen og kulturminnekomiteen.

Eivind Løvås er pensjonert politimann, er oppvokst på Kornsjø og har bodd mange år på Bokerød. Nå er han bosatt på Risummyra. Med seg fikk han et erfarent mannskap: Arild Svendsen (nestleder), John Ljøner Andersen (studieleder), Steinar Løberg (huskomiteleder) og John Solberg (kasserer) – disse var ikke på valg. Inger Lise Signebøen ble gjenvalgt som arrangementskomiteleder, mens Ingegerd Bøe Jensen ble valgt til sekretær. Nye varamedlemmer ble Ulf Vidar Larsen, Mona Johansson og Anne Sætre Jensen.

Det nye styret i Idd og Enningdalen Historielag. Fra venstre kasserer John Solberg, sekretær Ingegerd Bøe Jensen, leder Eivind Løvås, arrangementkomiteleder Inger-Lise Signebøen, nestelder Arild Svendsen, huskomiteleder Steinar Løberg (bak), og studieleder John Ljøner Andersen.

Årsmtøtet ble avrundet med vaffelspising og stenhoggerfilm.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *