Endring av Idd og Enningdalens vedtekter, § 5

Forslag til endring av Idd og Enningdalens vedtekter, § 5

Endring av Idd og Enningdalens vedtekter, § 5

§ 5. Årsmøtet
a. styremedlemmer
– formann for 1 år
– nestformann for 2 år
– kasserer for 2 år
– sekretær for 2 år
– leder for huskomiteen for 2 år
– leder for arrangementkomiteen for 2 år
– ett styremedlem for 2 år

Styret sitt forslag

§ 5. Årsmøtet

a. styremedlemmer
leder for 1 år
nestleder for 2 år
– kasserer for 2 år
– sekretær for 2 år
– leder for huskomiteen for 2 år
– leder for arrangementkomiteen for 2 år
– ett styremedlem for 2 år


§10. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinære årsmøter. Forslag til endringer skal behandles av styret og sendes ut til medlemmene sammen med innkallingen til møtet. Endringer av vedtektene krever at minst 2/3 av de møtende medlemmene på årsmøtet stemmer for.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *