Krigen, freden og Grunnloven

De historiske begivenhetene i 1814 står i fokus når historielaget inviterer til aulaen på Risum ungdomskole tirsdag 28. januar.

Soldater fra Iddske Compagnie i kruttrøyken ved Leipzig, 200 år etter slaget som endret Europas – og Norges – historie. Foto: Jens Bakke.

Etter nederlaget ved Leipzig høsten 1813 falt Napoleons Europa fra hverandre. Tiden var kommet for nye politiske løsninger. De seirende europeiske stormaktene var enige, og 14. januar 1814 måtte Danmark avstå Norge til Sverige. Denne avgjørelsen nådde Norge og stattholderen der, den danske prinsen Christian Frederik, 10 dager senere. I slutten av januar besluttet han i samråd med ledende menn, at Norge burde bli et selvstendig land.

Idd og Enningdalen Historielag har lagt sitt første arrangement i 2014 til siste uken i januar for å markere at det var på denne tiden for 200 år siden at ”loddet ble kastet” for at Norge skulle bli et suverent land.

Dag Strømsæther, kommandant på Fredriksten festning, vil fortelle om den militære og politiske situasjonen i Norden og begivenhetene fram til den svenske militære oppmarsjen mot den norske grensen.

Magne Rannestad fra Fredriksten Festnings Venner vil foredra om de norske og svenske styrkene, grupperinger og trefninger. Størst aktivitet var det fra slutten av juli og tre uker framover. Kaptein Johan Henrich Spørck, som eide Ystehede gård, ledet deler av den norske styrken på Iddesletta og fikk heltestatus. Fredriksten festning ble ikke inntatt, noe som vi kan anta hadde betydning for våpenhvilen i midten av august og de senere forhandlingene med Sverige. Selv uten store kamper ble Idd en krigsskueplass med store ødeleggelser.

Anita og Helge Warberg, som gjennom mange år har hatt et militærhistorisk engasjement, vil fortelle om hvordan soldatene hadde det i 1814. De norske militære styrkene som deltok i trefningene her i Østfold, var både lokale og beordret fra andre steder i landet. ”Det Iddske kompani”, opprettet i 1657, var aktive i 1814.  Soldater fra kompaniet vil vise tidsriktige uniformer, våpen og utrustning.  Hva spiste soldatene og hva med den personlige hygienen?  Hva med de sårede?

Velkommen til et møte der det fortelles om de lokale hendelsene i 1814. Møtet er åpent for alle. Inngangspenger kr. 50, som inkludere enkel servering.

Sted: Aulaen på Risum ungdomsskole
Tidspunkt: Tirsdag 28. januar 2014 kl. 19.00.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *