Ulf Vidar Larsen ny leder i historielaget

Årsmøtet i Idd og Ennindalen Historielag 28. februar 2013 ga foreningen en ny leder: Ulf Vidar Larsen overtar etter Jens Bakke, som videresendte formannsklubba etter 7 år i ledervervet.

Ulf Vidrar Larsen kjenner historielaget godt, og har siste år vært nestleder i styret. Han får med seg et erfarent mannskap – alle de øvrige styre- og varamedlemmer hadde sagt ja til gjenvalg. Som ny i styret går Arild Svendsen inn – også han med mange års historielagserfaring som medlem i huskomiteen.

Ingegerd Bøe Jensen og Reidun Nilsen fortsetter som varamedlemmer, det gjør også revisorene Loyd Hansen og Torbjørn Østby. Nytt medlem i valgkomiteen er Aase Larsen, og Bjørn Ståhl ble valgt til å lede neste årsmøte.

Forøvrig var det et fredelig og velbesøkt årsmøte, der årsberetninger og regnskap ble godkjent uten kritiske bemerkninger. Geograf Steinar Wennevold avsluttet møtet med et kåseri om topografen Engelbrecht Hansen Hoff, som for 200 år siden ga sin beskrivelse av Halden-distriktet.

Nyvalgt formann Ulf Vidar Larsen omgitt av sitt styre etter årsmøtet 28. februar 2013. Fra venstre: sekretær Jarle Heed, studieleder John Ljøner Andersen, nestformann Arild Svendsen, kasserer John Solberg, arrangementskomiteleder Inger-Lise Signebøen, huskomiteleder Steinar Løberg.
Etter femten år i styret, hvorav de siste syv som formann, gikk Jens Bakke ut historielagets ledelse ved årsmøtet 28. februar 2013. Nyvalgt leder Ulf Vidar Larsen sørget for behørig avtakking med bilder og blomster. Foto: John Ljøner Andersen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *