Prestebakke – Detaljbilder fra Prestebakke gård

Bilder og tekst: Knut Brække og Gunvor S. Brække

Første bildet viser den gamle lagården på Prestebakke gård. Den ble revet først på 1970-tallet. Låvebrua gikk inn på midlen med høyløer til begge sider. Det var både fjøs og stall. Fjøset var av murstein og lå i nordre del av lagården. Det var et skråtak på utsiden (mot kirkegården) der gjødsla ble kastet ut. Stallen vendte mot stabburet og en ser døra hvor hesten/hestene ble leiet inn. I stallen var det også føllbinge.

Ved rivingen ble det ble tatt vare på noen av de gamle tegl- taksteinene med årstallet 1864 (67?) på (bilde 4 og 5). Sammenligninger med tegning på kart fra 1808, tilsier at denne låven, slik som den var i 1970, ikke eksisterte da. I branntaksten fra 1832 er nevnt en ny ladebygning til 11 hester og to “ladebygninger” til. En er nevnt som “gammel av tømmer”. Lagården i 1970 var ikke laftet av tømmer.

Forpakterboligen er inntegnet i 1808 der den ligger i dag. I branntaktsten fra 1832 er stabburet nevnt som “en bod på 8 stolper av træ”. (se Prestebakke – en leilendingsgård av S. Gjerløw i heftet Brynildsenfamilien på Prestebakke gård). I dag er “stolpene” av naturstein og det er 12 stk. Se bildene nr. 2 og 3. Ved rivingen av låven ble all mursteinen fra fjøset jevnet ut på stedet. Trevirket ble brent.

Det nye huset ble bygget for at forpakteren Sverre Solvang skulle kunne ha noen dyr og et sted å ha hesten sin.

Gammelt stabbur, nytt fjøs og den gamle lagården med fjøs og stall. Revet rundt 1970
Sydøstre hjørne av stabburet med fundament av sten. 10.6.2011.
Fundament under hjørnet mot nord-øst. Stabburet på Gamle Prestebakke, 10.6.2011.
Takstein 1864
Gammel tegl taksten fra låven på Gamle Prestebakke. Mai 2011

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *