Nilssen, Morten Ferdinand

Morten Ferdinand Nilssen ble født 31.5.1871 i Drammen. Cand philos og landbrukskandidat. Gift med Alma Elise Golden (f. 1865).

Morten Ferdinand Nilssen. Foto fra boka Norges landbrukshøiskole 1859-1909.

Var bestyrer av Smaalenenes amts pikeskole på Berby fra 1899-1915 og bestyrar av Hagebruksskula for kvinner samme sted fra 1901-08.

Han tok artium 1890 og ble vernepliktig offiser i 1892. Uteksaminert fra den Høiere Landbruksskoles lavere avdeling i 1895 og tok samtidig andeneksamen. Tok eksamen fra høiere avdeling i 1896 og ble ansatt som assistent i plantekultur ved Selskapet for Norges Vels forssøkstasjon på Ås i juli 1896. I 1898 fikk han samme stilling ved Landbrukshøyskolen. Etter anmodning fra statsminister Gunnar Knutsen ble han fra 1915 bestyrer på  Staten småbrukslærerskule i Sem, Asker. Denne stillingen hadda han fram til 1923.

Han var innvalgt på stortinget fra Idd og Marker krets for Høyre fra 1910-1912.

Kilder:
N. Ødegaard – Norges landbrukshøiskole 1859-1909 – Kristiania 1909.

Norsk småbrukskandidatlag – Årbok og 10 års festskrift for norske småbrukskandidater 1925.
Edvin Kile – Statens småbrukslærerskule – Oslo 1997
Arvid Johansson – Fra union til krig og krigføringer: Historien om Halden, Berg og Idd – Halden 1999

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *