Grenmar

Grenmar ligger ved Gatevannet sør i Enningdalen noen kilometer nord for grenseovergangen ved Holtet.

Her ble det drevet handel og servering.

Ved opphør av driften ble de to eierne enig om å dele huset seg imellom. Grunneier beholdt grunnmuren, mens medeier tok med seg selve huset. Grunneier bygde nytt bygg oppe på grunnmuren. Bygget står den dag i dag, dog med mønet andre vei i forhold til det som vises på postkortet under.

Grenmar Handel og Servering med Gatevannet i bakgrunnen. Ca. 1950. Postkort utlånt av haldenkort.no/Anders Samuelsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *