Årsberetning 2009

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG – ÅRSBERETNING FOR 2009

Styret i Idd og Enningdalen  Historielag har i 2009 bestått av:

Jens Bakke, leder
Jarle Heed, sekretær
Hilde Gløckner, nestleder
Erna Karlsen, styremedlem
John Solberg, kasserer
Steinar Løberg, styremedlem og leder for Huskomiteen
Anne Sætre Jensen, styremedlem og leder for Arrangements komiteen

Hans Stegerød og Reidun Nilsen har vært vara – representanter til styret.
Styret har hatt 8 styremøter i 2009.

Laget er med i Østfold Historielag, og har vært representert ved årsmøte og tillitsmannsmøte. Jarle Heed er styremedlem i Østfold Historielag, og Jens Bakke er med i Wiwar –  redaksjonen. Laget er med i Landslaget for lokalhistorie, Foreningen Økomuseum Grenseland, Idd Bygdeutvikling og Stiftelsen Saga husmannsplass.
Laget har også i løpet av året som har gått, blitt registrert i Grasrotandelen, med 58 stk støttespillere.

KOMITEER OG UTVALG
Arrangementskomiteen har hatt hovedansvaret for de praktiske forberedelsene til historielagets arrangementer. Komiteen har bestått av Anne S. Jensen, Ellen Ricardi, Gerd Rekvin, Åshild Jensen, Ingebjørg Lindahl, Roy Andersen, Inger-Lise og Arne Signebøen. Med gode hjelpere har de vært vesentlige bidragsytere til mange vellykkede arrangementer i 2009.

Bibliotekskomiteen har bestått av Jens Bakke, Steinar Løberg, Astrid Lie, Jarle Heed, Eivind Nygaard, Bjørg Hagen og Unni Nøding. Komiteen har hatt ansvar for driften av biblioteket på Gamle Prestebakke.

Huskomiteen, Slektsgranskergruppen, Gruppen for registrering av Kulturminner og Gruppen for registrering av gamle skoleplansjer har utarbeidet egne årsberetninger.

ÅRETS AKTIVITETER, FOREDRAG, VANDRINGER M.M.

 • 22. januar. Medlemsmøte, Idd BygdehusBjørn Høie fortalte om hestekjøretøyer
 • 26. februar. Årsmøte på Gamle Prestebakke. Gunnar Halstvedt fortalte om Kulturminne registreringen i Østfold.
 • 26. mars. Medlemsmøte, Torsten Torstenson fortalte om hvordan Bohuslen ble svensk
 • 26. april. Vårvandring Lystgårdene på Iddesletta
 • 26. mai Idde – samlingene på Fredriksten
 • 23. juni. St. Hans fest på Gamle Prestebakke i samarbeid med Velforeningen og Trekkspill kameratene
 • 20. – 21. Juni. Berbydagene. Utstilling om Kulturminne registreringen med Ulf Vidar Larsen
 • 16. juli. Sommerlig kulturvandring på Liholt med Odd Finholt
 • 2. august. Busstur til Värmland, med styre og komiteer
 • 20. september. Medlemsmøte, Stein, kalk og svette – om byggingen av Fredriksten Festning, ved Dagfinn Trømborg. Et samarbeid med Fredriksten kommandantskap
 • 4. oktober. Høstvandring i Holtkroken
 • 15. oktober. Medlemsmøte, Østfold Fylkes Bildearkiv v/Kari Grindland presenterer bildeinnsamling
 • 12. november. Medlemsmøte, Svein Norheim fortalte og viste bilder fra nyregistreringen av fredede byggninger i Østfold
 • 14. november. Ida 2009 lansering på Gamle Prestebakke, med ertesuppe
 • 4. desember. Førjulsgilde på Gamle Prestebakke, ved Arr. Komiteen, 82 pers deltok

GAVER OG BIDRAG
Historielaget har mange støttespillere som bidrar med gaver og ikke minst dugnadshjelp, en stor takk rettes til alle som har deltatt på lagets dugnader og arrangementer!
Vi har i løpet av 2009 mottatt flere gaver bl.a. fra Borger Thorby hvor vi har mottatt flere bil og henger lass med alt tenkelig som slever, kar, pelser, gamle ovner, krukker og mye, mye mer.

Vi takker for alle gaver historielaget har mottatt i løpet av 2009.

ØKONOMI

Årets regnskap viser et underskudd på kr 179.000. Det er brukt kr 260.000 på toalett-tilbygget og nødvendig ledningsnett som ikke er aktivert i regnskapet. Den ordinære driften ga et overskudd på om lag 80.000. I 2009 var det ikke sensommerstevne. Utgiftene til møter og arrangementer er om lag som inntektene fra mat- og loddsalg på disse.
Medlemskontingenten dekker stort sett lagets kontingenter, porto, telefon, el-avgift og forsikringer. Salg av årboka Ida, sponsorinntekter og gaver er en viktig bærebjelke i lagets økonomi.
Regnskapet er oppgjort pr 31. desember uten inntektsføring av fordringer eller utgiftsføring av krav. Det gjelder imidlertid små beløp og ville ikke påvirket årsregnskapet i vesentlig grad.
For 2010 må laget regne med en betydelig utgift (kr 250.000?) for å ferdigstille toalettbygget og tilkoplingen til det kommunale vann- og avløpsnett. Laget har fortsatt en god likviditet. Den vil bli vesentlig svekket dersom laget ikke får lovet kommunalt tilskudd til toalettbygget. Vår økonomiske handlefrihet blir mye redusert.

MEDLEMMER
Ved årsskiftet hadde Idd og Enningdalen Historielag ca 540 medlemmer.

Jarle Heed
sekretær

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *