Vevlen

Fra nedtegnelser kjenner man at gården i 1575 var eiet av Welrik Wefflinn. Han var da kirkeverge, og et bevis på at han var en mektig og ansett mann.

Gården forble et bondegods, og var i 1723 eid av den mektige Joen Brynildsen Nordby.

Senere ble gården kjøpt av Fabian Stang d.y. og ved hans død arvet sønnen Johan Stang gården. Etter Johan Stang`s død i 1786 giftet hans enke Gurine Dorothe f. Romedal seg med kaptein Thorleif Schjelderup, som bodde på Vevlen fram til sin død i 1807.

Etter kaptein Schjelderups død kjøpte først statsråd Tank gården i 1807, men i 1808 ble gården solgt til Kanselliråd Carl Adolph Dahl for 8938 riksdaler. Vevlen har siden vært i Dahl-slektens eie.

I 1814 var C.A. Dahl Fredrikshalds representant ved riksforsamlingen på Eidsvoll. Etter hans død overtok sønnen Carl Theodor Dahl gården. Han var en bærende kraft i distriktets musikalske liv i 1830 årene. Det fortelles at den berømte fiolinisten Ole Bull ofte har spilt i hagestuen på gården.

Gården hadde en imponerende hovedbygning, utført i to etasjes rød teglstein. Med sin arkitektur er den fremmedartet i norsk miljø. Byggherren, kanselliråd Carl Adolf Dahl, kan synes å ha hentet inspirasjon fra dansk patriserstil da huset ble reist i 1808.

I 1723 tilhørte Fagerli gården. Senere lå også Mansrød under Vevlen.

Kilde: Harald Bakke. Id herred – En grænsebygds historie. Fredrikshald 1915

Hovedhuset på Vevlen. Foto utlånt av Anne Sætre.
Stabburet på Vevlen. Foto utlånt av Anne Sætre..

Les mer:
Østfolds svarte hull (Sjur Harby i Gamle Hus Hager & Interiør, 1/2011)
Vevlen gård på Idd (Masteroppgave av Elin Langfeldt Pettersen, Våren 2010)
Historisk perle forfaller (Halden Arbeiderblad, 18.1.2010)
Bilder av Vevlen Fra Norsk Folkemuseums bildesamling

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *