Storedal

Gården Dal nevnes i 1344 da den utgjorde et lid. I 1397 eide Idd kirke 4 ørtugs bol i Dal. I 1626 er gården blitt delt i Lilledal og Storedal.

I 1723 eier brukeren Lars Mauritzen 9 skinn og Idd pretebol de resterende 3 skinn. Gården var da regnet som en halvgård. Senere besto Lilledal av to bruk.

Kilde: Harald Bakke. Id herred – En grænsebygds historie. Fredrikshald 1915

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *