Skjæggerød

Skjæggerød gård ligger ved Nordre Kornsjø. Her avfotografert på et postkort fra ca. 1910. Postkort utlånt av Anders Samuelsen

Skriftformer vi kjenner til:
Skeggirud i 1391, Skeggerud i 1593, Skiegerud i 1604, Skeggerød i 1626 og Schiegerød i 1723

Enningdalens kirke eide i 1391 en halv markebol i Skjeggerød. Senere i 1395 eide Oslo kapitel 1/2 hud i gården. I 1723 var det økt til 1 hud som Kristiania bispestol eide. Den andre halvdel var alltid bondegods.

Vi vet at Amund Skjeggerød bygslet kirkegodset i 1594. Den andre halvdel har han selv eid.

I 1723 brukte Iver Halvorsen og Iver Andreasen hver sin del. 1 hud var da eid av oppsittere. Til gården hørtes den gang plassen Kasa. I 1801 var Skjeggerød et bruk. Eieren het Svend Jensen.

Enningdalens kirke eide i 1391 en halv markebol i Skjeggerød. Senere i 1395 eide Oslo kapitel 1/2 hud i gården. I 1723 var det økt til 1 hud som Kristiania bispestol eide. Den andre halvdel var alltid bondegods.

Vi vet at Amund Skjeggerød bygslet kirkegodset i 1594. Den andre halvdel har han selv eid.

I 1723 brukte Iver Halvorsen og Iver Andreasen hver sin del. 1 hud var da eid av oppsittere. Til gården hørtes den gang plassen Kasa. I 1801 var Skjeggerød et bruk. Eieren het Svend Jensen.

I 1942 var eiere boet etter Svend og Sofie Skjæggerød som døde henholdsvis 1917 og 1935. Boet bestod av deres barn Jens (f. 1875), Kristian (1877), Selma (1879), Harald (1882) og Jenny (1887). Gården bestod på dette tidspunktet av 100 da innmark, 4000 da produktiv skog og 7000 dekar annen utmark.

I 1966 var eiere Borghild Skjæggerød og Reidar Golden. Gården bestod da av 352 da dyrket jord, 8051 da produktiv skog og 3516 da annen utmark. Borghild Skjæggerød overtok gården i 1956 fra sin mann, Harald Skjæggerød, da han døde.

Husmannsplasser under Skjæggerød:

  • Bjørnholtet
  • Fagerli
  • Haugane
  • Lysekasene
  • Løvås
  • Skjæggerødkasa
  • Skjæggerødødegården
  • Sundet
  • Ødegården

Kilder:
Harald Bakke. Id herred – En grænsebygds historie. Fredrikshald 1915
Borgedal/Berg – Norske gardsbruk: Østfold fylke – Oslo 1942
Norske gardsbruk: Østfold fylke. 2 – Oslo 1966

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *