Holt

Holt gård. Foto utlånt av Anne Sætre.

Allerede i 1344 er navnet nevnt som Holte. I 1593 som Hulltt, senere alltid Holt.

Holt er en av bygdas eldste gårder som i 1344 ble omtalt, kongen eide en markebol jord. Hele grenda kalles Holtsgrenda. Senere hører vi lite til gården før i det 16-århundre. I 1593 betalte Holt skatt for en hel gård, men i 1723 var den bare halvgård. Eier var da Anders Andersen og hans søsken.

I 1835 var gården delt i to bruk, som var eid av Niels Jensen og Ole Nielsen, men i 1835 var begge brukene igjen samlet under en eier.

I 1865 var Brynild Holt eier av hovedbølet, mens plassen Bredkas var frasolgt.

Kilde: Harald Bakke. Id herred – En grænsebygds historie. Fredrikshald 1915

Holt gård. Foto: Odd Finholt
Den vesle bekkefossen ved Holt gav kraft til en gårdsmølle. Foto: Odd Finholt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *