Fagherholt

Den første gang vi hører om gården er at Knut Knutssøn Baat eide Fagerholt av skyld 3 huder og “en ødegård i Asak”. Senere fikk Vincent Lunge 2 huder i Fagerholt. Denne store landskyld viser at gården da var helgård, hvilket vi får bekreftelse på i 1593 da den betaler ekstraskatt som en hel gård.

Senere gikk gården over til bondeeie, idet oppsitteren Gunder Pedersen eide den i 1723. I hans familie var gården i 1801 da Gunder Hansen eide den. I 1865 var gården delt i 2 bruk, senere 3 bruk.

Til gården hørte en bekkekvern.

Husmannsplass under Fagerholt gård:
– Haugelund
– 11 bortforpaktede plasser og arbeidsbruk.

Kilde: Harald Bakke. Id herred – En grænsebygds historie. Fredrikshald 1915

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *