700 000 til Monolittbruddprosjektet

Historielaget har fått til sammen 700 000 kroner for å realisere «Prosjekt Monolittbruddet». Sparebankstiftelsen i Halden har innvilget 200 000 kr, mens Sparebankstiftelsen DNB innvilget 500 000 kr.

Foto: Johnny Larsen

Bakgrunn

Det ble informert om prosjektet i etterkant av årsmøtet den 23. februar og på medlemsmøte den 27. april. Under møtet den 23. februar kom det frem et ønske fra medlemmene om at informasjonen om prosjektet i tiden fremover burde bli bedre enn den hadde vært til da. Det ble ytret et konkret ønske om kontinuerlig oppdatert informasjon om prosjektet tilgjengelig på nettet.

Egen hjemmeside

Siden da har prosjektet opprettet hjemmesiden «monlittbruddet.no» Her blir prosjektet presentert, og vi oppdaterer siden etter hvert som prosjektet går fremover. Det er også laget en link fra historielagets hjemmeside, Idd.no, slik at det skal være lettest mulig å finne.

Nyheter

  • Vi fikk den 25. april beskjed fra Sparebankstiftelsen i Halden at de hadde innvilget kr. 200 000,- til prosjektet.
  • Vi ble forhåndsorientert fra Sparebankstiftelsen DNB den 4. mai om de hadde innvilget kr. 500 000,- til prosjektet. Innvilgelsen formaliseres på et møte hos Sparebankstiftelsen DNB i dag.
  • Det har kommet for en dag at miljømyndigheten i fylket på et tidspunkt har bestemt at et 3 til 4 mål stort område, rett i nærheten av monolittbruddet, er en spesiell interessant biotop. Den adkomstvegen vi har tenkt å etablere går over dette området. Dette må på en eller annen måte løses. Det jobbes med saken.

Dugnader

Vi håper vi kan få utført snekkerarbeidet på selve «kassa» på dugnad. Arbeidet vil bli ledet av byggmester Jon Stumberg. Alt materialet vil bli fraktet på plass før arbeidet starter. Tor Edqvist har skaffet 4 som vil være med. Vi trenger antagelig ytterligere 6 til 8 som kan bruke hammer og sag. Det passer jo ikke for alle hver gang, så derfor såpass mange. Dugnaden blir noen helger og kvelder i sommer. Dagene blir bestemt senere. Vi oppfordrer alle som kunne tenke seg å bidra med praktisk arbeid å melde seg på i dugnadsgjengen! I tilfelle, ring Ulf Vidar Larsen på tlf. 955 08 381.

Vi har også sett for oss at toppdekket på brygga, som vi har planer om å reetablere, også skal monteres på dugnad. Dette har ryddegruppa i kulturminnekomiteen påtatt seg å gjøre.

Generelt

Prosjektet er ikke fullfinansiert enda, selv om vi har fått mye penger, men vi har fått nok til at arbeidene kan starte. Det jobbes intenst fra prosjektgruppas side for å klare å holde tidsplanen. Mye skal fortsatt klaffe, men vi er optimister, og synes det hele er et interessant og morsomt kulturminneprosjekt. Vi viser for øvrig til hjemmesiden «monolittbruddet.no»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *