Stenhoggervirksomheten på Idd

Torsdag 17. oktober kl. 18.00 inviterer historielaget til møte på Gamle Prestebakke. Tema er stenindustrien langs Iddefjorden. Svein Norheim er foredragsholder, og historielaget åpner nytt stenhoggermuseum.

NB! Møtet starter klokken 18!

Stenhoggervirksomheten på norsk og svensk side av Iddefjorden startet omkring 1860 og sysselsatte i storhetstiden opp til flere tusen personer.  Granitten kunne brukes til både bygningsmaterialer, brosten og skulpturer.  Viktig var også gode havneforhold ved fjorden og kunnskap og erfaring som svenske innvandrere tok med seg.  Mange bønder leide bort bruddsteder og tjente penger på stenkjøring.  For gamle Idd kommune var steinindustrien en økonomisk bærebjelke gjennom flere generasjoner.

Stenhoggerne ble også drivkraft i faglig og politisk arbeid i området.  Det ble reist mange “Folkets hus” i Idd.

For Idd og Enningdalen Historielag er stenhoggertiden et viktig arbeidsområde. Derfor har vi høst satt i stand et museumsrom som nå er fylt med video, redskap, bilder og granitt. Torsdag foretar vi åpningen! Dette er en historie vi ønsker å ta vare på og å formidle, bl.a. ved å ta i mot skoleklasser.

Den mest kjente av alle granittblokker fra Idd: Monolitten til Vigelandsanlegget i Oslo, her som råblokk i bruddet på Hov en gang på 1920-tallet.  Foto utlånt av haldenkort.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *