Brookes Granite Coy

Britisk stenhuggerfirma med brudd bl.a. ved Ystehede ved Iddefjorden.

Startet sin norske virksomhet ved at de overtok ingerniør E. Schibsteds granitbrudd i traktene rundt Fredrikshald og Fredrikstad i 1902.

Deres største brudd lå ved Ystehede ved Iddefjorden og Refsal og Roppestad brudd i Torsnes, men hadde også brudd ved Eskeviken, Risum, Berger, Nordby, Lund, Hovelsrød og Iddebøen, alle beliggende ved eller i nærheten av Iddefjorden. Videre brudd på Holm ved Torsøkilden, forskjellige brudd i Rolvsøy, Glemminge, Tune, Råde, samt på Hvaler. Hadde også betydelige brudd i Sverige.

Bruddene ved Ystehede var et av de største i Iddefjordsområdet. Her var det anlagt jernbane og dampkran. Her ble det produsert gate-, kant- og kaistein, bro- og dokarbeider samt bygningsten.

Brookes solgte sine norske steinbrudd til Forsberg i 1929. På dette tidspunktet var det kun bruddet ved Ystehede som var i drift. Her jobbet det da ca. 40 mann.

Av arbeider som firmaet har utført, kan nevnes:

  • Bygninger: Manchester – Royal Infirmary, Ager – Cross & Co. Building, Buenos Aires – Lambeth Town Hall, London – Delph Reservoir Water-Work, Bolton, (England)
  • Kaianlegg: Sceweningen (Holland), Colastino (Argentina), Clyde
  • Dokstenleverancer til Bombay
  • Broarbeider I Amsterdam
  • Kant- og gatstenleverancer til Buenos Aires, Rosario, Santa Fé, Havanna samt til de fleste europæiske land.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *