Søndre Enningdalen kirke

Enningdalen kirke. Postkort utgitt av E. Sem, utlånt Anders Samuelsen

«I middelalderen var Enningdalen et eget prestegjeld, og som de fleste kirker i middelalderen, var Enningdalskirken en stavkirke. Den var tjærebredd, med svalgang og spontak. I 1686 ble det reist en ny kirke på stedet, bygd i laftet tømmer. Denne kirken ble revet da den mektige kanselliråd Truels Wiel bygde ny kirke på Prestebakke i 1795.»

«Fremdeles finnes flere gjennstander bevart fra de gamle Enningdalskirkene. I Prestebakke kirke står døpefonten fra middelalderen, og en av de gamleklokkene henger i kirketårnet. Altertavla fra 1600-tallet ga kanselliråd Wiel i 1796 til Nössemark i Dalsland»

«Den 8. desember 1946 holdtes menighetsmøte i Prestebakke kirke angående bygging av kombinert kirke og gravkapell på Søndre Enningdalen kirkegård. Menighetsmøtet gikk enstemmig inn for kirkebygget på det gamle kapells plass.»

«Søndag 16. august 1953 ble grunnsteinen til Søndre Enningdalens kapell lagt ned ved en vakker høytidelighet.»

«Kapellet var fullt ferdig til innvielse 3 år etter. Og søndag 7. oktober 1956 ble det nye kapellet innviet av biskop Smemo ved en stemningsfull og høytidelig sermoni.»

«Arkitekt Dag Borg hadde vært meget heldig med tegningen av denne kapellkirken. Beliggenheten ned mot vannet fremhevet dens fortrinn, det var rene og enkle linjer i både ekstriør og interiøret.»

Utdrag fra artikkelen: «Søndre Enningdal kirke 50 år» av Gudrun Hov – med innledning av Jens Bakke. Les hele artikkelen i IDA 2006.

Nytt og gammelt kapell. Foto fra historielagets samling
Det gamle kapellet rives. Foto fra historielagets samling
Bare plankehaugen er igjen. Foto fra historielagets samling

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *