Program for 2022

Idd og Enningdalen Historielag har gleden av å presentere et variert og rikholdig program for 2022. Velkommen til våre arrangement.

Vi tar forbehold om programendring, og vi ser også an pandemi-utviklingen.

Første halvår 2022:

 1. Torsdag 24. februar: Årsmøtet 2022: Idd bygdegård. Med foredrag om «Historien om AT-brakka på Ystehede – rives eller bevares?». Kl. 1800.
 2. Torsdag 17. mars Foredragskveld på Gamle Prestebakke. Lars Ole Klavestad: «Kirken i landskapet».
 3. Lørdag 26. mars: Årsmøte Østfold Historielag: Gamle Prestebakke (program presenteres siden).
 4. Lørdag 30. april: Loppemarked; Gamle Prestebakke. Kl. 11-17.
 5. Søndag 8. mai: Vandring på GALÄRVÄGEN; I samarbeid med Økomuseum Grenseland. Frammøte kl. 11 på Kärleksudden ved Cirkle K innkjøringa til Strömstad.
 6. Torsdag 12. mai: Vandring: Fra Søndre Enningdalen kapell via Kirkebøen – Grøva – Signebøen tilbake til kapellet. Frammøte ved kapellet kl. 1800.
 7. Lørdag 14. mai: Seminar: «Flykten till Sverige»; Gribsrød gård: Et samarbeid med Økomuseum Grenseland og Kulturlandskapet (Fjällbacka). (Program presenteres siden).

  Andre halvår 2022:
   
 8. Torsdag 14. juli: Vandring: Berby – frammøte på P-plass kl. 1800.
 9. Lørdag-søndag 27. – 28. august: Sensommerstevnet: Gamle Prestebakke: Begge dager kl. 12 – 16.
 10. Fredag 9. september: Monolittbruddet – i stenhoggernes fotspor; i samarbeid med Økomuseum Grenseland. Frammøte ved P-plass kl. 1800.
 11. Torsdag 22. september: Vandring: Hallerød – historien om gården og industrien ved fossen. Vi krysser over til svensk side og returnerer over dammen / Bergstien tilbake til fossen.
 12. Torsdag 24. oktober Foredragskveld: Gamle Prestebakke: 100 år siden Fridtjof Nansen fikk fredsprisen. Kl. 1800.
 13. Fredag 9. desember: Julegildet på Gamle Prestebakke Kl. 1800.