Ida register

Søk
Sorter etter
Totalt antall poster funnet: 554. Viser 50 per side
ForfatterTittelÅrgangSideKategori
Halvorsen, Kjell Idd Skoletannklinikk - Erindringer fra min tid som skoletannlege 1959-1964 2009 87 -
Hansen, Ingrid Ingrid Hansen i samtale med Anne-Brit Bjørk: Fastelavensris til nytte og glede. Idd Sanitetsforening gjennom 100 år. 2014 78 -
Hansen, Jan Håkon Kulturprosjekt Kornsjø - en kulturvandring ved Kornsjø stasjon 2020 9 Grenseland i krig og fred
Harby, Sjur Kulturminneregistrering i Iddeskogene 2002 81 -
Hardeng, Geir Planter med kulturtradisjoner fra Idd 2010 118 -
Hardeng, Geir Dyr med kulturtradisjoner fra Idd 2011 105 -
Harsson, Margit Kåre Hoel og prosjektet "Bustadnavn i Østfold 2005 112 -
Haug, Edvin Det beste i verden var å komme til Goldekasene 2005 94 -
Haug, Edvin Da skogbrannen raste fra Veggesdal til Hauglund 2010 44 -
Heie, Bjørg Lindyrking på Idd 2012 72 -
Heie, Knut Steinkjøring, et blodslit for folk og dyr 2010 85 -
Hernek, Robert En sällsynt stenåldersyxa från Øberg 2009 115 -
Hernes, Tor Gravminner i jern i Idd og Enningdalen 2012 58 -
Hoff, Engelbrecht Hansen Iddeboere i 1792 2001 11 -
Holm-Johansen, Tove og Bjørn Fagerholt gårds historie 2017 89 -
Holm, Hans og Holm, Trond Jeg havde aldrig seet et jernbanetog – Seks små stiler fra 1884 2022 93
Holm, Thomas Granittveggen i de nordiske ambassader i Berlin 2009 77 -
Holt, Sigmund Saga på Sofienlund 2011 91 -
Holt, Sigmund Historien om to krigsforlis - og en dekksgutt fra Idd 2003 77 -
Holt, Sigmund Eventyrer fra Idd som prøvde "alt"! 2013 29 -
Holt, Sigmund Underofficerskolen på Fredriksten fæstning 2004 57 -
Holt, Sigmund Iddefjordsgranitt i New York 2006 75 -
Hov, Gudrun Søndre Enningdalen kirke i 50 år 2006 70 -
Høistad, Trine Barndomsminner fra Prestebakke skole 2009 49 -
Hult, Ruth Kjærlighetsvarsler, frieri og bryllup - Gamle ordtak fra Idd 2009 110 -
Huseby, Oleana Opplevelse ved Stordammen 2002 98 -
Jacobsen, Clas Tore Om Ida. Innledningsartikkel 2001 9 -
Jacobsen, Clas Tore Året i laget 2003 121 -
Jacobsen, Clas Tore Året i laget 2004 123 -
Jacobsen, Clas Tore Året i laget 2005 123 -
Jensen, Anne Sætre Spøker det eller… Nifse historier fra Fagerholt og Sannerød 2009 111 -
Jensen, Ingegerd Bøe Idd menighetspleies historie – fra 1926 til i dag 2021 42 Det organiserte felleskap
Jensen, Ingegerd Bøe Den gang elevene kunne få korporlig straff - «Forhandlingsprotokol for Lærerforeningen i Id 1883–1922». Del 1 2021 61 Det organiserte felleskap
Jensen, Ingegerd Bøe Bø Gamle- og pleiehjem (1909-1961) - dagligliv og hverdagshistorier 2011 55 -
Jensen, Ingegerd Bøe Bø Mellom - en gårdshistorie 2014 102 -
Jensen, Ingegerd Bøe Bønder mot stenhoggere på Idd 2015 17 -
Jensen, Ingegerd Bøe Femtiårskonfirmanter i Idd kirke 2014 2015 52 -
Jensen, Ingegerd Bøe Femtiårskonfirmanter i Prestebakke kirke 2014 2015 54 -
Jensen, Ingegerd Bøe Konfirmanter 1925 2015 55 -
Jensen, Ingegerd Bøe Femtiårskonfirmanter i Idd kirke 2015 2016 52 -
Jensen, Ingegerd Bøe Femtiårskonfirmanter i Prestebakke kirke 2015 2016 54 -
Jensen, Ingegerd Bøe Femtiårskonfirmanter i Idd kirke 2016 2017 60 -
Jensen, Ingegerd Bøe Femtiårskonfirmanter i Prestebakke kirke 2016 2017 62 -
Jensen, Ingegerd Bøe Femtiårskonfirmanter i Idd kirke 2017 2018 64 -
Jensen, Ingegerd Bøe Femtiårskonfirmanter i Prestebakke kirke 2017 2018 66 -
Jensen, Ingegerd Bøe Femtiårskonfirmanter i Idd kirke 2018 2019 66 -
Jensen, Knut Bredo Niliane og Anders søker lykken på Idd – Om familie, arbeid og framgang i livet 2023 85
Jensen, lngegerd Bøe Femtiårskonfirmanter i Idd kirke 2019 2020 25 Mennesker og minner
Jensen, lngegerd Bøe Femtiårskonfirmanter i Prestebakke kirke 2019 2020 26 Mennesker og minner
Jensen, Marit Et hundreårsminne: Mord i Enningdalen i 1912 2012 51 -