Arbeidsplan

Idd og Enningdalen Historielag skal arbeide for å fremme den historiske interessen blant bygdas befolkning.

 • Historielaget skal forvalte og drifte bygninger, Gamle Prestebakke med Annestua, etter antikvariske prinsipper.
 • I samarbeid med eier av Prestebakke jernbanestasjon, Bane Nor, bidra til en antikvarisk faglig forvaltning av stasjonens bygninger og hageanlegg.
 • Tilrettelegge for folks opplevelse av natur og kulturminner gjennom vedlikehold, merking og informasjon av gamle vandringsleder og utvalgte kulturminner.
 • Øke kunnskapen om vår kulturhistorie gjennom registrerings- og dokumentasjonsprosjekter av boplasser og andre kulturspor.
 • Gjennom målrettet samlingsstrategi dokumentere, samle og bevare gjenstander, arkiv, foto og publikasjoner knyttet til Idd og Enningdalens historie.
 • Slektsgransking som bidrar til å berike vår felles historie.
 • Utgi årboka Ida og andre relevante publikasjoner.
 • Drifte og utvikle hjemmeside sammen med aktiv bruk av Facebook (og eventuelle andre digitale plattformer) for å formidle historielagets virksomhet og områdets historie.
 • Publikumsrettede tiltak og arrangementer

I 2021 skal historielaget arbeide med:

 1. Vedlikehold av bygninger og anlegg på Gamle Prestebakke
 2. Arbeide med utvikling Prestebakke stasjon i samarbeid med Bane Nor, og dokumentasjon av jernbanehistorien i distriktet
 3. Vedlikehold av vandringsleder som Bergstien, Olavsleden, Karl XIIs vei og Ystehedeneset-Skriverøa. Rydde og sette opp informasjonsskilt på utvalgte kulturminner
 4. Bidra med driften av Monolittbruddet som f.o.m. 2021 er en del av Økomuseum Grenselands besøksmål
 5. Utgi årboka Ida 2021
 6. Registrering og dokumentasjon av boplasser i Idd og Enningdalen. Gamle og nye registreringer publiseres på Facebook og hjemmeside www.idd.no og på Riksantikvarens nettside www.fornsok.no
 7. Utvikle samlingsstrategi for historielaget: Gjenstander, arkiv, foto, publikasjoner
 8. Arrangere Sensommerstevnet
 9. Program for arrangementer m.m. vår og høst 2021