Knardal

WikIdd, Kategori: Gårder og steder, Tema: Knardal


Knardal, ca. 1910. Postkort utlånt av haldenkort.net

Navnet nevnes første gang i 1575 da Idd prestebol eide 3 skind i gården.

Gården er sannsynligvis meget gammel. Navnet kommer antagligvis av knorr, et slags skip som var bredere enn langskipene. Knardal skulle da bety det sted hvor skipene legger til eller trekkes på land.

Den del av Knardal som ikke Idd prestebol eide, var bondegods. Senere har den gått over til Kongen, som i 1723 eide 2 huder i gården.

Gården ble før 1700 overlatt kommandanten på Fredriksten til bruk, og i 1726 falt en kongelig resolusjon om at så skulle også skje i framtiden. De følgende kommandanter brukte alle samme gården. I 1838 fant general Mansbach at han ikke hadde noe særlig inntekt av gården. Han søkte og fikk deretter tillatelse til å selge gården. Ved auksjonen kjøpte brigadeauditør Dahl nordre Knardal, som han senere solgte til kjøpmann Carl Lund, mens søndre Knardal ble solgt til konsul Thomas Stang.

I 1857 ble kjøpmann Lund`s del solgt på auksjon. For å hindre den nye eier, "Halvorsen på Kleven" i å opprette danselokale på eiendommen, kjøpte Thomas Stang også hans del.

Senere har hele eiendommen vært i familien Stangs eie.

Da Thomas Stang overtok eiendommen var den nærmest et villniss. Med store omkostninger anla han og hans hustru vei opp dit og med praktfulle haveanlegg. Hovedbygning ble oppført i 1845.

Kilde: Harald Bakke. Id herred - En grænsebygds historie. Fredrikshald 1915


«Knardal tilhørte inntil 1839 Staten ved Fredrikstens kommandanter og bestod av to parseller. Eiendommens avkastning var ment å skulle styrke kommandantens inntekter.»

«Ragna Stang solgte eiendommen i 1932 til apoteker Erling Moe Berntsen. Den 14. april 1934 kunne man lese i lokalavisen: Den nye eier av Knardal, provisor E. Moe Berntsen, har latt utarbeide en storstil reguleringsplan med sikte på en utstrakt bebyggelse med plass til 100 hus...»

«Fabian Stang bodde på Prestebakke. Men nå steg hans interesse for å få eiendommen Knardal tilbake til slekten. Dette lot seg gjøre, da eiendommen var heftet med odelsrett.»

«I 1950 var byggingen av hus rundt om i havebyen i full gang»

«Eieren av Knardal gård drev selv jordbruket under krigen 1940-45. Etter denne tid ble gården med uthus og utstyr forpaktet bort.»

Utdrag fra artikkelen: «Knardal haveby - det første utbyggingsområdet etter 2. verdenskrig» av Arild Stang. Les hele artikkelen i IDA 2007.


Tre siste

Sommer- og høstprogram
Etter en vinter og vår preget av korona drar historielaget forsiktig i gang med noen aktiviteter i sommer og til høsten. Sensommerstevnet er dessverre avlyst, men vi håper å få til et høstmarked litt senere på høsten.
Les mer (09.06.2021)

Damer som baker kaker
Sølvi Wærhaug, med sterke røtter til Idd, har skrevet bok om landets husmorskoler. Husmorskolen på Berby har fått sitt eget kapittel.
Les mer (08.06.2021)

Lopper - ja takk!
I år håper vi igjen på å få arrangert sensommerstevnet og begynner derfor å samle lopper.
Les mer (01.06.2020)

   

Bli medlem!

Medlemskap i historielaget koster kun 200 kr. pr. år. (300 kr. for par). Du støtter opp om laget og får innflytelse på dets virksomhet.

Innmeldingsskjema finner du her.

Grasrotandel

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Har du spillerkort? Da må du huske å benytte deg av Grasrotandelen!

Les mer

Tipset!

Fotogruppa digitaliser bilder fra Idd og omegn. Vi oppfordre alle til å finne frem album og bilder, gjerne med historien bak bildet, og sende til oss på . Ta gjerne kontakt med fotogruppa, så hjelper vi med digitalisering.

Idd herred

"Intet Præstegjeld i hele Norge, og neppe i noget andet Rige, har en saadan besynderlig og hæderlig Beliggenhed som just dette, thi næsten rundt om, eller i det mindste paa dets fleeste Sider, indesluttes det af Kongeriget Sverige"
Fra topograf og kaptein E. Hoffs beskrivelse av Idd i 1792.

Facebook!

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2021
Leder: Svein Norheim, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,