Buer

WikIdd, Kategori: Gårder og steder, Tema: Buer

Navnet har gården fått fordi den opprinnelig var en gammel seterbod, eller at kanskje jegere og tømmerhoggere har satt opp sine hytter der.

Gården er gammel. Navneformer: Buer i 1593, Buehr i 1626, Buer med Stenersrød i 1723. Uttales bu`ær.

I middelalderen eide sannsynligvis en man hele Buer. Ifølge Rødeboken eide Idd kirke i 1397 en ørtugs bol i Glisbud samt to enger under "Kleif ok Fløyæng". Fløyæng var oldn. fleyta - å fløte og eng for gresmark. Fløterengene heter nå Engene og utgjør den laveste delen av gården nede ved Folkåen. Navnet kommer nok av at tømmerfløting i gammel tid var betydelig. I flomperioder kan deler av Engene ligge under vann.

I 1519 eide Knut Knutsøn Baat 2 tønder malt i Glisbud, samt en ødegård "hetter Halgremsby 1 pund smør"

I 1535 eide adelsmannen Vincent Lunge Halgrimsbøenn, en ødegård under Buer, av skyld 9 skinn.

1542 hadde Vor Frue Alter i Oslo 3 skind i "Bvdom" (Buer). Ifølge skattemantallet av 1593 var Buer en hel gård og betalte 60 skilling i ekstraskatt til Akershus.

To år etter heter det i "Oslo Capitels jordebok" at kapitlet eide "af Halgrinesbøenn som i forrige jordebok er underskreffuet och ingen siden haffuer fundet oppebærer ingen deraf". Hallgrimsbøen var gått inn under gården.

I 1723 var det 4 oppsittere på gården: Mathias Andersen, Torchild Jacobsen, Iver Jacobsen og Tomas Mathisen. De eide hver sin fjerdedel. Dessuten eide Kristiania bispebol 6 skind i Stenersrød. I 1801 var det 4 bruk, Engebreth Simensen, Hans Thoresen, Mathias Thomesen og Anders Andersen var eierene.

buer

buer

Kilde: Harald Bakke. Id herred - En grænsebygds historie. Fredrikshald 1915


Tre siste

Sommer- og høstprogram
Etter en vinter og vår preget av korona drar historielaget forsiktig i gang med noen aktiviteter i sommer og til høsten. Sensommerstevnet er dessverre avlyst, men vi håper å få til et høstmarked litt senere på høsten.
Les mer (09.06.2021)

Damer som baker kaker
Sølvi Wærhaug, med sterke røtter til Idd, har skrevet bok om landets husmorskoler. Husmorskolen på Berby har fått sitt eget kapittel.
Les mer (08.06.2021)

Lopper - ja takk!
I år håper vi igjen på å få arrangert sensommerstevnet og begynner derfor å samle lopper.
Les mer (01.06.2020)

   

Bli medlem!

Medlemskap i historielaget koster kun 200 kr. pr. år. (300 kr. for par). Du støtter opp om laget og får innflytelse på dets virksomhet.

Innmeldingsskjema finner du her.

Grasrotandel

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Har du spillerkort? Da må du huske å benytte deg av Grasrotandelen!

Les mer

Tipset!

Fotogruppa digitaliser bilder fra Idd og omegn. Vi oppfordre alle til å finne frem album og bilder, gjerne med historien bak bildet, og sende til oss på . Ta gjerne kontakt med fotogruppa, så hjelper vi med digitalisering.

Idd herred

"Intet Præstegjeld i hele Norge, og neppe i noget andet Rige, har en saadan besynderlig og hæderlig Beliggenhed som just dette, thi næsten rundt om, eller i det mindste paa dets fleeste Sider, indesluttes det af Kongeriget Sverige"
Fra topograf og kaptein E. Hoffs beskrivelse av Idd i 1792.

Facebook!

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2021
Leder: Svein Norheim, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,