Rishaugen

WikIdd, Kategori: Gårder og steder, Tema: Rishaugen


Utsikt mot Rishaugen. Foto fra historielagets samling.

Navnet var tidligere Rishagen, men ble aldri uttalt slik. Det kommer av det oldnorske Rishagi, den med ris, kratt-bevokste hage.

Gården er en av de eldste gårdene i Idd. Hørte allerede i 1344 til Kronen og het da Rishagha.

Har fra de tidligste tider vært en hel gård.

I 1519 var gårdens eier den mektige adelsmann Knut Knudssøn Baat.

I 1535 tilhørte eiendommen Vincens Lunge.

I 1593 er den bondegods og kaltes da Rishauge.

1723 Idd prestebol eide 1 hud og 9 skinn i gården, mens det øvrige var eid av Christian Svendsen - som også er nevnt under Øberg gård. Studekollen og Vasdahlen hørte til under Rishaugen.

1820 Hovedbygningen slik den framstår idag ble bygd.

Midt på 1800-tallet kom eiendommen i Wiel-familiens eie. Gården har fra tidligere tider vært en hel gård, men ble senere delt opp i flere bruk hvor familiene Wiel og Stang hadde sine vakre landsteder. Her bodde de på sommeren. Det het seg i 1865 at eiendommen er meget, tildels ualminnelig lettbrukt og i god stand.

Det største bruket under Rishaugen er Aldersvilen (Rishaug) tilhørte N. Liholt. Schnittlerhytten lå tidligere også under Rishaugen.

I 1900 ble Rishaugen overtatt av bokhandler og forlagssjef William Martin Nygaard, f. 6 feb.1865—1952. Et sted som må ha passet stortingsmann og forlagshøvding William Nygaard (d.e.) ypperlig. Rishaugen kom i hans besittelse, da hans kone Constanse f. 28 nov. 1866 - 1931 fikk gården som en del av arveoppgjøret etter sin far, konsul Andreas Melchior Glűcktad Wiel (1826-1900) som kan sies å ha grunnlagt Saugbruksforeningen. A.M.Wiel formet store deler av Rishaugen slik det framstår i dag, og svigersønnen fortsatte arbeidet, med omtanke og kjærlighet. Her hadde de sitt fristed. Mads Wiel Nygaard, 1898 - 1952 er far til dagens forlagsjef William Nygaard f. 1943.

I 1955 ble eiendommen solgt til Ivar Haugsvær som samme år startet pleiehjem.

1956 ble "betjeningbolig" bygd, som følge at tjenestebolig brant.

1962 overtok Peder Aunevik stedet. Stedet drives som psykiatrisk sykehjem i samarbeid med Oslo kommune fram til 2002.

1970 Bestyrerbolig oppført, på samme grunn som to drivhus var plassert.

1992 Overtar Tor-Finn Aunevik daglig drift av Rishaugen.

2002 1 juni ble drift endret til avlastningssenter.

2003 1 mars nytt tilbygg innviet.

Kilder:
Harald Bakke. Id herred - En grænsebygds historie. Fredrikshald 1915
Tor-Finn Aunevik


«På 1700-tallet anla rike kjøpmannsfamilier i Fredrikshald lystgårder utover på Idd. Her bodde de særlig på somrene. Det ble anlagt store hageanlegg etter forbilder i England og Frankrike.»

«Navnet Rishaugen kommer av det oldnorske Rishagi. Gården er en av de eldste vi kjenner til i Idd. I 1344 tilhørte den Kronen, og het da Rishaga.»

«I 1855 begynner den mektige Wiel familiens tid på Rishaugen. Konsul Andreas Melchior Glückstad Wiel (1826-1900) kjøpte gården dette året.»

«Kjøkkenet lå i kjelleren under hovedhuset. det var et trivelig vinkelrom med spisskammer innenfor og dør rett inn til den virkelige kjelleren.»

«En ny epoke startet på Rishaugen i 2002. Samarbeidet med Oslo ble avsluttet til fordel for et nært samarbeid med Halden kommune. Avlastningssenter for fysisk og psykisk funkjsonshemmede ble etablert.»

Utdrag fra artikkelen: «Rishaugen - den siste «lystgård» på Iddesletta» av Tor-Finn Aunevik og Kari Stumberg. Les hele artikkelen i IDA 2008.


Rishaugen, ca. 1905. Postkort utlånt av Anders Samuelsen, haldenkort.net


Tre siste

Sommer- og høstprogram
Etter en vinter og vår preget av korona drar historielaget forsiktig i gang med noen aktiviteter i sommer og til høsten. Sensommerstevnet er dessverre avlyst, men vi håper å få til et høstmarked litt senere på høsten.
Les mer (09.06.2021)

Damer som baker kaker
Sølvi Wærhaug, med sterke røtter til Idd, har skrevet bok om landets husmorskoler. Husmorskolen på Berby har fått sitt eget kapittel.
Les mer (08.06.2021)

Lopper - ja takk!
I år håper vi igjen på å få arrangert sensommerstevnet og begynner derfor å samle lopper.
Les mer (01.06.2020)

   

Bli medlem!

Medlemskap i historielaget koster kun 200 kr. pr. år. (300 kr. for par). Du støtter opp om laget og får innflytelse på dets virksomhet.

Innmeldingsskjema finner du her.

Grasrotandel

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Har du spillerkort? Da må du huske å benytte deg av Grasrotandelen!

Les mer

Tipset!

Fotogruppa digitaliser bilder fra Idd og omegn. Vi oppfordre alle til å finne frem album og bilder, gjerne med historien bak bildet, og sende til oss på . Ta gjerne kontakt med fotogruppa, så hjelper vi med digitalisering.

Idd herred

"Intet Præstegjeld i hele Norge, og neppe i noget andet Rige, har en saadan besynderlig og hæderlig Beliggenhed som just dette, thi næsten rundt om, eller i det mindste paa dets fleeste Sider, indesluttes det af Kongeriget Sverige"
Fra topograf og kaptein E. Hoffs beskrivelse av Idd i 1792.

Facebook!

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2021
Leder: Svein Norheim, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,