Slekshistoriske søk

       

Slektsgranskergruppa i Idd og Enningdalen Historielag har gjennom flere år transkribert data fra kirkebøker, folketellinger m.m. og gitt disse ut i hefteform. Nå tilbyr vi noen av disse også søkbare på nettsidene. Hvilke dette er ser du i menyen over under «Kilder».

I menyen over kan du velge å søke etter fødte, døde eller folketellinger.

Spesialtegn
Under registreringen har det vært tilfeller der vi ikke har kunnet bestemme innholdet i det som har vært skrevet. Mangler har også forekommet. Vi har derfor brukt følgende tegn for å markere disse uklarhetene, men må likevel ta forbehold om ev. feil.

  • Doble spørsmålstegn ?? viser at bokstaver først og/ eller sist eller inne i et ord ikke er tydet. For eks. ??st?? eller Mar??n. Sist i ordet kan også ?? vise usikkerhet om ordet er riktig tydet. Doble spørsmålstegn ?? som står alene betyr at ordet ikke er tydet i det hele tatt.
  • Doble utropstegn !! viser enten at opplysning mangler helt, eller at opplysningen åpenbart må være feil.
  • Overstrykninger forekommer også og markeres foran og bak det overstrøkne ordet eller navnet med %. For eks. Peder % Siver %.
  • Dersom vi med sikkerhet ikke har kunnet tyde navnet enten til Anne eller Anna så er det mest sannsynlige navnet registrert først og markert med en @ på denne måten: Anne@Anna.
  • Prestenes kommentarer er registrert kildetro K: i likhet med registreringen av alt det andre. Kommentarer registreringsgruppa har tilføyet er merket med E:

Registreringen
Registreringene er utført av Stein Gjerløw, Inger-Lise Signebøen, Arne Signebøen, Gerd Rekvin, Anne Sætre Jensen, Heidi Kjellin Brynildsen, Gunvor S. og Knut Brække.
Stein Gjerløw har korrekturlest og Inger-Lise Signebøen og Gunvor Sæther Brække har bearbeidet dataene.

Den opprinnelige registreringen er utført ved hjelp av dataprogrammet BD87. Programmet er utviklet av Dovre Data Arkiv, Dombås. Standard 4G er fulgt ved registreringen.

Tilrettelagt for web av Anders Samuelsen.

Hefter i trykt form:

Registrene finnes i trykt form og kan bestilles her.

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2021
Leder: Svein Norheim, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,