Slektshistorisk littertur

Her er en oversikt over hefter og transkribering fra kirkebøker som er til salgs gjennom Idd og Enningdalen Historielag.

For bestilling ta kontakt med Slektsgranskergruppas leder, Åshild Jensen, Tlf. 41 93 27 00 eller e-post:

Porto/Frakt kommer i tillegg.

 

    Tittel/Beskrivelse
Pris
       
  hefte NYHET!
Gribsrødgårdene og Præstens Annexgaard, vestre Kirkebøen - Slekt og slekters gang
Heftet omhandler i grove trekk gårdshistorier og menneskene derfra. Heftet er illustrert med mange fine bilder. 87 sider.
kr.200
       
  efte Brynildsenfamilien på Prestebakke gård
Stein Gjerløw har skrevet om Prestebakke gårds historie fra 1300-tallet og fram til ca. 1930. Da ble hovedhuset skilt i fra og kalt for Gamle Prestebakke.
Opplysningene er tatt fra landskatt, tingbøker, fogdregnskaper, skoskatt, branntaktst 1832, kirkebøker og folketellinger.
Det eldste slektsoppsettet er foretatt av slektsgranskergruppens medlemmer etter Stein Gjerløws notater og strekker seg over tiden 1791 og til 1900-tallet.
De sist boende på Gamle Prestebakke av Brynildsenfamilien var Harald Bakkes familie. Nils Ellingsens slektsoppsett om denne familien ligger ved.
kr.100
       
  efte Stordalen, Storbudalen, Stenrenna, Dammen og Klamperød i 2010 kr. 50
       
  Folketelling 1875 for Idd og Enningdalen
Den er inndelt i 6 tellingskretser med til sammen 3651 personer. Av disse var 775 født i Sverige. Det er eget skjema for jordbruk og gir opplysninger om kreaturhold og utsæd. Etter den fortløpende utlistingen følger registre sortert på fornavn, etternavn og fødselsår i alfabetisk rekkefølge med henvisninger. Bosteder er sortert alfabetisk. (2009)
kr.200
       
  Skatte Matricul for Idde Præstegield og Enningdals Annex 1723
I heftet refereres det til instrukser og oppgaver som matrikkelen skulle utarbeides etter. Det er også en forklaring til gamle skyldenheter, mål og vekt. Registreringene er delt i Eksaminasjonprotokoll og Matrikuleringsprotokoll med alfabetisk register etter ”opsiders Talle” og gårdsnavn med ”Proprietair og Bøxelraadig”.
kr.175
       
  Holt Gårds historie 1590 – 2003
Holt gård er en av bygdas eldste gårder og har en spennende historie. Gårdens eiere følges fra begynnelsen av 1600-tallet og frem til i dag. Mange av originaldokumentene fra gården er tatt med i sin helhet og transkribert til dagens skriftform og vil fra et slektsforskerperspektiv være en meget interessant kilde. Gårdens tidligere eier, Aase Marie Wium, har lagt ned et stort arbeid i det å sammenfatte gårdens historie, hvilket har ført til et viktig bidrag for lokalhistorien i Idd og Enningdalen
Utsolgt
     
 
  Forlovede og viede i Idd 1720- 1770
Omtaler sognets kirker og prester i samme periode. Ligger også søkbart på Digitalarkivet. (2003)
kr.120
     
 
  Forlovede og viede i Enningdalen 1720- 1789
Omtaler sognets kirker og prester i samme periode. Ligger også søkbart på Digitalarkivet. (2003)
kr.120
     
 
  Døde i Enningdalen 1720- 1789
Kildetro hovedliste med 1231 døde. Omtaler sognets kirker og prester i samme periode. Bilde av gammel gravsten fra 1630. 4 alfabetiske registre. (2004)
kr.120
     
 
  Døde i IDD 1720- 1769 og 1770- 1789
Kildetro hovedliste med 2376 døde. Omtaler sognets kirker og prester i samme periode. Bilde av gammelt gravminne fra 1627. 6 alfabetiske registre. (2005)
kr.175
     
 
  Døde i IDD og Enningdalen 1789-1799
Kildetro hovedliste med 565 døde, derav 53 uten nr.
Kopi av Ankarsvärds akvarell av ENNINGDAL K. Eksteriør 1827.
Kopi av ”Ceremonierne” ved innvielsen av Enningdal kirke (Prestebakke) i 1795.
Med navn på merkesøndager og høytider i kirkeåret.
Mange notater gjort av presten om dødsårsak mv. for den avdøde. (2007).
kr.150
     
 
  Fødte i IDD 1720 til og med 1729
Kildetro hovedliste med 345 Ægte Børn, 29 Uægte Børn og 343 introduserte Barsel Qvinder. 8 alfabetiske registre. (2006)
kr.150
       
  Fødte i IDD 1730-1739
Kildetro hovedliste med 424 Ægte Børn, 29 Uægte Børn og 381 introduserte Barsel Qvinder. (Ang. Barsel Qvinder: Sannsynligvis forskyvninger fra forrige år, eller mellom kirkene). 8 alfabetiske registre. (2007)
kr.120
       
  Fødte i ENNINGDALEN 1720-1729
Kildetro hovedliste med 170 Ægte Børn, 8 Uægte Børn og 125 introduserte Barsel Qvinder. 8 alfabetiske registre. (2007)
kr.120
       
  Fødte i ENNINGDALEN 1730-1739
Kildetro hovedliste med 189 Ægte Børn, 14 Uægte Børn og 141 introduserte Barsel Qvinder 8 alfabetiske registre. (2008)
kr.120
       
  Folketelling 1801
Registrert av Knut Egil Hamre og inneholder bokstavrett hovedliste med 1.822 personer: Alfabetiske hjelpelister sortert på fornavn, etternavn og gårdsnavn.
kr.120
       
    Skifte 1751 Giertrud Hansdaatter
kr.40
     
 

 

Tre siste

Historieseminar - «På grensen til skeivt»
Gjennom flere år har det blitt arrangert historieseminar i Fredrikshalds Teater - som et samarbeid mellom historielagene, Foreningen Norden, Halden historiske Samlinger og Fortidsminneforeningen. I år markerer vi at det er SKEIVT KULTURÅR 2022.
Les mer (05.09.2022)

Fridtjof Nansen - En bauta i norsk historie
Søndag 18. september arrangerer TFL (Tistedalen Friluftslag) en "FREDSTURMARSJ" til ære for FREDSPRISEN til Fridtjof Nansen i 1922 - altså for 100 år siden!
Les mer (05.09.2022)

Årsprogram 2022
Idd og Enningdalen Historielag har gleden av å presentere et variert og rikholdig program for 2022. Velkommen til våre arrangement.
Les mer (08.02.2022)

   

Bli medlem!

Medlemskap i historielaget koster kun 200 kr. pr. år. (300 kr. for par). Du støtter opp om laget og får innflytelse på dets virksomhet.

Innmeldingsskjema finner du her.

Grasrotandel

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Har du spillerkort? Da må du huske å benytte deg av Grasrotandelen!

Les mer

Tipset!

Fotogruppa digitaliser bilder fra Idd og omegn. Vi oppfordre alle til å finne frem album og bilder, gjerne med historien bak bildet, og sende til oss på . Ta gjerne kontakt med fotogruppa, så hjelper vi med digitalisering.

Idd herred

"Intet Præstegjeld i hele Norge, og neppe i noget andet Rige, har en saadan besynderlig og hæderlig Beliggenhed som just dette, thi næsten rundt om, eller i det mindste paa dets fleeste Sider, indesluttes det af Kongeriget Sverige"
Fra topograf og kaptein E. Hoffs beskrivelse av Idd i 1792.

Facebook!

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2022
Leder: Svein Norheim, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,