Søk i Kirkebøker - Døde i Idd og Enningdalen

 
           
  Søk i kirkebøker - Døde i Idd og Enningdalen:    
       
  Velg register:    
     
       
  Fyll inn ett eller flere søkekriterier i boksene under.    
           
  Fornavn: Farsnavn: Slektsnavn: Bosted: Begravelsesår:
 
           
  Søkestreng: Sortering:      
       
           
       
           

Databasen inneholder opplysninger fra kirkebøkene for døde i perioden 1720-1810 for Idd og Enningdalen.

Man søker automatisk i alle registrene, men enkeltregistre kan velges i nedtrekksmenyen. Skriv inn søkekriterie i boksene (en eller flere). Du kan eventuellt velge andre kriterier for søkestreng og sortering, enn de som er satt automatisk. Søket er ikke sensitivt for store/små-bokstaver.

I nedtrekksmenyen for «Søkestreng» kan man velge om søkestrengen skal være «Inneholder», «Begynner med» eller «Eksakt». Du vil enklest få treff ved å bruke «Inneholder», mens «Eksakt» vil gi færre men mer eksakte treff. Men dette valget forutsetter at du skriver søkestrengen nøyaktig slik den er registrert i databasen. Husk at tidligere tiders skrivemåter på navn, kan være annerledes en dagens. F.eks. vil endelsen på farsnavn for menn ofte skrives -søn isteden for -sen. mens endelsene for kvinner kan være f.eks Larssdatter, Lars d eller Lars dtr. Et godt tips er derfor å skrive inn lars og velge «Søkestreng» = «Inneholder» eller «Begynner med» som vil gi treff på alle variasjonene. Merk ellers at Slektsnavn er i liten grad brukt i disse registrene. Prøv eventuellt å søke i Farsnavn.

Søket vil gi en treffliste med personer. Du kan gå videre inn på hver enkelt person ved å klikke ID-knappen til venstre i listen. Da vil du få mer detaljerte opplysninger om valgt person.

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2021
Leder: Svein Norheim, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,