Ida 2007

Innholdsregister for historielagets årbok – Ida 2007 Forord Grenseland i krig og fredRoger Gunnarson, John Solberg, Knut Heie og Tor Hafsrød: Sukkerunger på turOdd Antonsen: FluktenErna Moen: Et bilde og en reise Mennesker og minnerOddvar...

Ida 2006

Innholdsregister for historielagets årbok – Ida 2006 Grenseland i krig og fredMagne Rannestad: Tyskernes forsvarstiltak på og ved Fredriksten festning under 2. verdenskrigGudrun Rydberg: Stig Roth och Milorgs postlinjer över Enningdalen under tyska ockupationenMorten...

Ida 2005

Innholdsregister for historielagets årbok – Ida 2005 Grenseland i krig og fredJens Bakke: Kampen ved Prestebakke 1808 og ”Mindefesten” hundre år etterJens Bakke: Fortellinger fra grensevakten 1905Magne Rannestad: Grananter mot SkårefjellIvar Bjørndal: Et nattlig raid mot...