Historielagets arbeidsplan

Idd og Enningdalen Historielag skal arbeide for å fremme den historiske interessen blant bygdas befolkning.

 • Historielaget skal forvalte og drifte bygninger, Gamle Prestebakke med Annestua, etter antikvariske prinsipper.
 • I samarbeid med eier av Prestebakke jernbanestasjon, Bane Nor, bidra til en antikvarisk faglig forvaltning av stasjonens bygninger og hageanlegg.
 • Tilrettelegge for folks opplevelse av natur og kulturminner gjennom vedlikehold, merking og informasjon av gamle vandringsleder og utvalgte kulturminner.
 • Øke kunnskapen om vår kulturhistorie gjennom registrerings- og dokumentasjonsprosjekter av boplasser og andre kulturspor.
 • Gjennom målrettet samlingsstrategi dokumentere, samle og bevare gjenstander, arkiv, foto og publikasjoner knyttet til Idd og Enningdalens historie.
 • Slektsgransking som bidrar til å berike vår felles historie.
 • Utgi årboka Ida og andre relevante publikasjoner.
 • Drifte og utvikle hjemmeside sammen med aktiv bruk av Facebook (og eventuelle andre digitale plattformer) for å formidle historielagets virksomhet og områdets historie.
 • Publikumsrettede tiltak og arrangementer

I 2021 skal historielaget arbeide med:

 1. Vedlikehold av bygninger og anlegg på Gamle Prestebakke
 2. Arbeide med utvikling Prestebakke stasjon i samarbeid med Bane Nor, og dokumentasjon av jernbanehistorien i distriktet
 3. Vedlikehold av vandringsleder som Bergstien, Olavsleden, Karl XIIs vei og Ystehedeneset-Skriverøa. Rydde og sette opp informasjonsskilt på utvalgte kulturminner
 4. Bidra med driften av Monolittbruddet som f.o.m. 2021 er en del av Økomuseum Grenselands besøksmål
 5. Utgi årboka Ida 2021
 6. Registrering og dokumentasjon av boplasser i Idd og Enningdalen. Gamle og nye registreringer publiseres på Facebook og hjemmeside www.idd.no og på Riksantikvarens nettside www.fornsok.no
 7. Utvikle samlingsstrategi for historielaget: Gjenstander, arkiv, foto, publikasjoner
 8. Arrangere Sensommerstevnet
 9. Program for arrangementer m.m. vår og høst 2021

Tre siste

Sommer- og høstprogram
Etter en vinter og vår preget av korona drar historielaget forsiktig i gang med noen aktiviteter i sommer og til høsten. Sensommerstevnet er dessverre avlyst, men vi håper å få til et høstmarked litt senere på høsten.
Les mer (09.06.2021)

Damer som baker kaker
Sølvi Wærhaug, med sterke røtter til Idd, har skrevet bok om landets husmorskoler. Husmorskolen på Berby har fått sitt eget kapittel.
Les mer (08.06.2021)

Lopper - ja takk!
I år håper vi igjen på å få arrangert sensommerstevnet og begynner derfor å samle lopper.
Les mer (01.06.2020)

   

Bli medlem!

Medlemskap i historielaget koster kun 200 kr. pr. år. (300 kr. for par). Du støtter opp om laget og får innflytelse på dets virksomhet.

Innmeldingsskjema finner du her.

Grasrotandel

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Har du spillerkort? Da må du huske å benytte deg av Grasrotandelen!

Les mer

Tipset!

Fotogruppa digitaliser bilder fra Idd og omegn. Vi oppfordre alle til å finne frem album og bilder, gjerne med historien bak bildet, og sende til oss på . Ta gjerne kontakt med fotogruppa, så hjelper vi med digitalisering.

Idd herred

"Intet Præstegjeld i hele Norge, og neppe i noget andet Rige, har en saadan besynderlig og hæderlig Beliggenhed som just dette, thi næsten rundt om, eller i det mindste paa dets fleeste Sider, indesluttes det af Kongeriget Sverige"
Fra topograf og kaptein E. Hoffs beskrivelse av Idd i 1792.

Facebook!

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2021
Leder: Svein Norheim, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,