Hallerød

WikIdd, Kategori: Gårder og steder, Tema: Hallerød

Øverst oppe på Bokerød ligger Hallerød gård. Et praktfullt stykke Norge helt på grensen til Sverige. Nesten midt i villmarken finner man den, etter en lang kjøretur på grusvei oppover etter å tatt av fra riksvei 101 til Sverige like før Kornsjø. En gang i tiden selvforsynt med alt det man trengte og mere til. I dag nesten bare et feriested. Bygd tidlig på 1900-tallet.

Navnet var opprinnelig Hallarud og er dannet av navnet Halle (Halli). Hallerudt i 1593, Hallerud i 1595 og Hallerød i 1626 og senere.

Oslo kapitel eide 1593 2 huder og 2 skinn i Hallerød som den gang var en hel gård. Resten var bondegods.

Senere ble gården kjent bl.a. fordi Hannibal Sehested der møtte kansleren Jens Bjelke den 27 januar 1645 for å drøfte planen for den videre krigføring. Hallerød var den gang to bruk.

I 1723 brukte brødrene Niels og Helge Larsen foruten sin egen del også bispestolens 2 huder. Til gården hørte da plassene Persholtet og Sættere.

I 1801 het brukerene Lars Jensen og Jørgen Halvorsen. Også da hadde gården 2 husmannsplasser. Proprietær Molvig slo begge brukene sammen til ett. I det 19-århundres siste del gikk gården hyppig i salg.

Husmannsplasser under Hallerød:

  • Bråttet
  • Elvestad
  • Hallerød søndre
  • Hallerødsætre
  • Persholtet (Pedersholtet)
  • Pladsen (Hallerødplassen)
  • Vestli

Kilde: Harald Bakke. Id herred - En grænsebygds historie. Fredrikshald 1915


«Hallerød ligger ved sørenden av Søndre Boksjø. Øst for gården renner Hallerødelva i mange slyng på sin vei fra Søndre Boksjø til Nordre Kornsjø»

«Hallerød er en gammel gård. Endelsen på navnet tyder på at den er en av de mange gårdene som ble ryddet etter vikingtiden, i perioden 1000-1300.»

«Saga, mølla og spånhøvleriet ble drevet med vannkraft. Mølla var i drift til 1930-årene og ble revet senere. Det samme gjaldt sponhøvleriet. Saga og spikersmia forsvant vissnok før århundreskiftet, men navnet Sagdammen er bevart.»

«Hovedbygningen er et interessant kapittel i Hallerøds historie. Den nye bygningen skulle gi plass til skogsbestyrelsen. Annen etasje skulle innredes slik at den ble et hyggelig oppholdssted for eierne og deres familier når de kom på besøk. Arnstein Arneberg fikk i oppdrag med å tegne bygningen.»

«Mange gledet seg over at den nåværende eier, Cecilie Bang, flyttet til Hallerød i 2003 for å bli boende fast der. Hun kjøpte eiendommen sammen med sin mann, Renaud Gagnebin. de har satt i gang et omfattende restaureringsarbeid.»

Utdrag fra artikkelen: «Hallerød - skoggods ved riksgrensen» av Ivar Bjørndal. Les hele artikkelen i IDA 2006.


Tre siste

Kulturvandringer sommeren 2020
Også denne sommeren inviterer lag og foreninger i Halden, deriblant Idd og Enningdalen Historielag, til kulTURvandringer torsdagskvelder kl. 18.00. Her blir vi kjent med lystgårder, industrihistorie, diktere, kirkesteder og mye mer. Vandringene er gratis og åpne for alle.
Les mer (08.07.2020)

Sommer- og høstprogram
Etter en vår preget av korona åpner også historielaget forsiktig opp med flere vandringer i sommer og til høsten. Sensommerstevnet og Julegildet er dessverre avlyst
Les mer (29.06.2020)

Kronerulling for nabotomta til Annestua
Årsmøte vedtok å fullføre kjøpet av nabotomta til Annestua. P.g.a. bortfall av inntekter ber vi nå medlemmer og andre støttespillere om å bli med på et spleiselag for kjøpet av tomta.
Les mer (25.06.2020)

   

Bli medlem!

Medlemskap i historielaget koster kun 200 kr. pr. år. (300 kr. for par). Du støtter opp om laget og får innflytelse på dets virksomhet.

Innmeldingsskjema finner du her.

Grasrotandel

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Har du spillerkort? Da må du huske å benytte deg av Grasrotandelen!

Les mer

Tipset!

Fotogruppa digitaliser bilder fra Idd og omegn. Vi oppfordre alle til å finne frem album og bilder, gjerne med historien bak bildet, og sende til oss på . Ta gjerne kontakt med fotogruppa, så hjelper vi med digitalisering.

Idd herred

"Intet Præstegjeld i hele Norge, og neppe i noget andet Rige, har en saadan besynderlig og hæderlig Beliggenhed som just dette, thi næsten rundt om, eller i det mindste paa dets fleeste Sider, indesluttes det af Kongeriget Sverige"
Fra topograf og kaptein E. Hoffs beskrivelse av Idd i 1792.

Facebook!

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2020
Leder: Svein Norheim, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,