Aas, Søndre og Nordre

WikIdd, Kategori: Gårder og steder, Tema: Aas, Søndre og Nordre

Ås (Aas) er gårdsbruk som ligger på Iddesletta.

Nann. Aas ligger nede paa Idesletten, men under en aas, Det oprindelige navn har da været undir Åsi-under aas, i likhet med f. eks. Unneberg i Berg egentlig unddir Bergi.

Historie. Som de fleste gaarder paa Idesletten er den meget gammel, ældre end vi har optegnelser. Den nævnes først i 1397 da Id kirke eide Nedre Aas, og Kristin Nikulasdatter hadde git et øresbol i den nederste gaarden i Aas til Stæinkirkia. Den 16. mai 1493 blev her en handel sluttet mellem Torkel Gestsøn, Gudbrand Tordsøn og Gudbrand Gudbrandsøn paa den ene Gest Berdorsøn og Svennung, Gestsøn paa dell anden side. Adels¬manden Vincens Lunge hadde senere kjøpt endel av Aas, for i 1535 eide han "Østeraass en hud oc laxelliskyn (laksefisket) ligger ther vnder i Theste elff mett III qwerner".

I 1575 eide Ide prestebol 1 hud i Aas. Aas var tidlig delt i 2 gaarder med et eller flere bruk. Vi finder nævnt baade nedre, nederste og østre Aas. I 1593 svaret 2 Aas-gaarder ekstraskat til nybygning paa Akershus. To gaarder har det senere været; dog ikke østre og vestre, men nordre og søndre.

I 1723 eide opsitteren Gunder Jacobsen og byfoged Riber hver halvdelen av nordre Aas, men søndre Aas tilhørte brukerne Elise Madsdatter og Peder Jensen. I 1801 het ogsaa eieren av søndre Aas Peder Jensen, mens det nordre var delt i 2 bruk. I 1835 var der 4 bruk paa Aas søndre, 2 paa Aas nordre. Det samme var tilfælde i 1865, da desuten endel pladser var frasolgt.

Andre oplysninger. De to største bruk av Aas søndre var 1865 paa henholdsvis 131 og 110 maal indmark, i 1907 225 og l00 maal. De tilsvarende opgaver for Aas nordre er for 1865 86 og 92 maal, for 1907 110 maal.

Skyld. Samlet I723: 6 tønder blandkorn, 1865 7-4-5 daler, ny skyld: 26,OS mark.

I 1942 bestod Søndre Aas av 196 dekar innmark, 250 dekar produktiv skog og 50 dekar annen utmark

Eier var på dette tidspunktet Einar Hov som har hatt gården siden 1930 .

Nordre Aas bestod (i 1942) av 22 dekar innmark.

Eieren var på dette tidspunktet Anders Olsen Stegerød. Gift med Juliane Olsen Lundby. Gården har vært i familiens eie fra 1914.

Kilder:
Harald Bakke. Id herred - En grænsebygds historie. Fredrikshald 1915
Berg/Borgedal: Norske Gaardsbruk: Østfold Fylke - Oslo 1942


Tre siste

På loffen
Nå har du mulighet til å få et flott innblikk i landstrykere og vagabonder langs de norske landeveier.
Les mer (16.01.2018)

Nytt år for slektsgranskning
Nytt år og nye muligheter til å bli med i historielagets slektsgranskergruppe.
Les mer (07.01.2018)

Lansering av årets Ida
Sist lørdag var det forfattersamling og lansering av den 17. utgaven av historielagets årbok - Ida.
Les mer (20.11.2017)

   

Bli medlem!

Medlemskap i historielaget koster kun 200 kr. pr. år. (300 kr. for par). Du støtter opp om laget og får innflytelse på dets virksomhet.

Innmeldingsskjema finner du her.

Grasrotandel

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Har du spillerkort? Da må du huske å benytte deg av Grasrotandelen!

Les mer

Tipset!

Rydd i skuffer og skap, på loft og i kjeller! Nå samler vi lopper til vårt sensommerstevne 27. og 28. august. Skrot for noen er gull for andre!
Send en post til for å avtale levering eller henting.

Idd herred

"Intet Præstegjeld i hele Norge, og neppe i noget andet Rige, har en saadan besynderlig og hæderlig Beliggenhed som just dette, thi næsten rundt om, eller i det mindste paa dets fleeste Sider, indesluttes det af Kongeriget Sverige"
Fra topograf og kaptein E. Hoffs beskrivelse av Idd i 1792.

Facebook!

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2018
Leder: Eivind Løvås, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,