Buer

WikIdd, Kategori: Gårder og steder, Tema: Buer

Navnet har gården fått fordi den opprinnelig var en gammel seterbod, eller at kanskje jegere og tømmerhoggere har satt opp sine hytter der.

Gården er gammel. Navneformer: Buer i 1593, Buehr i 1626, Buer med Stenersrød i 1723. Uttales bu`ær.

I middelalderen eide sannsynligvis en man hele Buer. Ifølge Rødeboken eide Idd kirke i 1397 en ørtugs bol i Glisbud samt to enger under "Kleif ok Fløyæng". Fløyæng var oldn. fleyta - å fløte og eng for gresmark. Fløterengene heter nå Engene og utgjør den laveste delen av gården nede ved Folkåen. Navnet kommer nok av at tømmerfløting i gammel tid var betydelig. I flomperioder kan deler av Engene ligge under vann.

I 1519 eide Knut Knutsøn Baat 2 tønder malt i Glisbud, samt en ødegård "hetter Halgremsby 1 pund smør"

I 1535 eide adelsmannen Vincent Lunge Halgrimsbøenn, en ødegård under Buer, av skyld 9 skinn.

1542 hadde Vor Frue Alter i Oslo 3 skind i "Bvdom" (Buer). Ifølge skattemantallet av 1593 var Buer en hel gård og betalte 60 skilling i ekstraskatt til Akershus.

To år etter heter det i "Oslo Capitels jordebok" at kapitlet eide "af Halgrinesbøenn som i forrige jordebok er underskreffuet och ingen siden haffuer fundet oppebærer ingen deraf". Hallgrimsbøen var gått inn under gården.

I 1723 var det 4 oppsittere på gården: Mathias Andersen, Torchild Jacobsen, Iver Jacobsen og Tomas Mathisen. De eide hver sin fjerdedel. Dessuten eide Kristiania bispebol 6 skind i Stenersrød. I 1801 var det 4 bruk, Engebreth Simensen, Hans Thoresen, Mathias Thomesen og Anders Andersen var eierene.

buer

buer

Kilde: Harald Bakke. Id herred - En grænsebygds historie. Fredrikshald 1915


Tre siste

Lansering av årets Ida
Sist lørdag var det forfattersamling og lansering av den 17. utgaven av historielagets årbok - Ida.
Les mer (20.11.2017)

Svein Syversen forteller om «Fjella»
Torsdag 23. november kl. 19.00 kommer Svein Syversen til Gamle Prestebakke for å presentere sin nye bok om «Fjella». Her tar han for seg Ankerfjella, Ertemarka, Prestebakkefjella, Ør, Kornsjø og Boksjøene. Velkommen du også!
Les mer (18.11.2017)

Ida 2017 har kommet
Historielagets årbok - Ida 2017 - har kommet fra trykkeriet. Vi kan friste med masse spennende lesestoff. Boka kan bestilles direkte fra historielaget eller kjøpes fra lokale bokhandlere og butikker. Prisen er 250 kr.
Les mer (12.11.2017)

   

Bli medlem!

Medlemskap i historielaget koster kun 200 kr. pr. år. (300 kr. for par). Du støtter opp om laget og får innflytelse på dets virksomhet.

Innmeldingsskjema finner du her.

Grasrotandel

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Har du spillerkort? Da må du huske å benytte deg av Grasrotandelen!

Les mer

Tipset!

Rydd i skuffer og skap, på loft og i kjeller! Nå samler vi lopper til vårt sensommerstevne 27. og 28. august. Skrot for noen er gull for andre!
Send en post til for å avtale levering eller henting.

Idd herred

"Intet Præstegjeld i hele Norge, og neppe i noget andet Rige, har en saadan besynderlig og hæderlig Beliggenhed som just dette, thi næsten rundt om, eller i det mindste paa dets fleeste Sider, indesluttes det af Kongeriget Sverige"
Fra topograf og kaptein E. Hoffs beskrivelse av Idd i 1792.

Facebook!

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2017
Leder: Eivind Løvås, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,