Stasjonskomiteen

Prestebakke Jernbane Damplokomotiv

Godstog ved Prestebakke stasjon på 1880-tallet.

 

Prestebakke stasjon gjenoppstår

Idd og Enningdal historielag samarbeider med Norsk Jernbaneklubb, Østfoldavdelingen med å sikre seg den fredede Prestebakke stasjon og fylle den med aktivitet.

Første arrangement var utstillinger i forbindelse med historielagets sensommerstevne 31/8 - 1/9-2013. Dette er et tradisjonsrikt arrangement som trekker utstillere, underholdere og publikum fra hele Østfold.

I den forbindelse ble det utgitt eget frimerke og opptrykk av historisk postkort.  Det ble også satt opp et modelljernbaneanlegg i godshuset og fotoutstilling i 2. etasje i stasjonen. I venterommet og ekspedisjonskontoret var det utstilt gjenstander og fotografier med tilknytning til jernbane generelt - og Smaalensbanen spesielt.

Hele stasjonsbygningen og godshuset var tilgjengelig for utstillere og aktivitet.

 

Stasjonskomiteen

Komiteen ønsker å arbeide videre med å etablere et permanent jernbanemuseum i bygningen og har laget en ønskeliste over gjenstander vi gjerne vil få tilgang til. Vi ønsker å innrede ekspedisjonskontoret og venterom mest mulig autentisk.

Lokalene er i dag tomme og vi ønsker å låne eller få overta interiør, utstyr, effekter og rekvisita som naturlig hører hjemme i en stasjon langs Smaalensbanen.

Komiteen består av: Tore Collett Moen (leder), Olav Wold og Per Lervik

Kontakt:
Tore Collett Moen
BRA veien 75
1784 Halden
telefon: 90025506

 

Prestebakke stasjon

Prestebakke stasjon ble bygget til åpningen av Østfoldbanen i 1879. Arkitekt for anlegget var Peter A. Blix, og stasjonsbygningen fulgte hans «Normal 3die klasse A». Det ble bygget 11 stasjoner av denne type langs Østfoldbanen: Ljan (revet), Dilling, Råde, Onsøy, Greåker, Sandesund, Skjeberg, Berg (revet), Prestebakke og Kornsjø (brant, ny stasjon oppført i 1900).

I 1996 ble Prestebakke stasjon fredet. Fredningen var et resultat av en landsomfattende verneplan for jernbanebygninger, gjennomført i samarbeid mellom NSB og Riksantikvaren. I Østfold var det fire bygninger eller anlegg som ble fredet. Vokterboligen på Hafslund der østre og vestre linje møtes, stasjonsbygningen i Halden, stasjonsbygningen på Kornsjø, samt hele anlegget på Prestebakke, med stasjonsbygning, privet (utedo), godshus, kjøregrav, skinnegang og hage.

«Formålet med fredningen av Prestebakke stasjon er å bevare et arkitektonisk, bygningshistorisk og jernbanehistorisk verdifullt anlegg» skriver Riksantikvaren i fredningsdokumentene. «Stasjonsbygningen, godshus og privetbygningen samt tilhørende hageanlegg (...) utgjør det best bevarte helhetlige stasjonsanlegget av denne klassen fra Østfoldbanens åpning i 1879».

Etter fredningen stod stasjonen lenge uten tilsyn og vedlikehold. Eieren, ROM Eiendom (NSBs eiendomsselskap) har nylig igangsatt vedlikehold. I disse dager (august 2013)males godshuset. De har inngått utleieavtale til historielaget i samarbeid med Norsk Jernbaneklubb.  Disse har behov for plass til sine aktiviteter i huset og etablerer et jernbanemuseum i venteværelset og ekspedisjonskontoret.

(JB/TCM)

Artikler fra arkivet
Hei alle jernbaneinteresserte. (25.06.2018)
Mimrekveld på Prestebakke stasjon (14.03.2017)
Historielaget leier Prestebakke stasjon (15.11.2012)

Stasjonskomiteens årsberetning
Jernbanestasjonskomiteen – 2020 (10.03.2021)
Årsmelding for Stasjonskomiteen – 2019 (16.02.2020)
Årsmelding for Stasjonskomiteen – 2018 (16.02.2019)
Årsmelding for Stasjonskomiteen – 2016 (03.02.2017)
Årsmelding for Stasjonskomiteen – 2015 (07.02.2016)
Årsmelding for Stasjonskomiteen – 2014 (16.02.2015)
Årsmelding for Stasjonskomiteen – 2013 (11.02.2014)
Komite for Prestebakke Jernbanestasjon - Årsberetning 2012 (01.02.2013)

Tre siste

Slektsgranskerne i gang igjen
Etter ett langt korona-opphold møtes slektsgranskerne igjen.
Les mer (06.09.2021)

Sommer- og høstprogram
Etter en vinter og vår preget av korona drar historielaget forsiktig i gang med noen aktiviteter i sommer og til høsten. Sensommerstevnet er dessverre avlyst, men vi håper å få til et høstmarked litt senere på høsten.
Les mer (09.06.2021)

   

Bli medlem!

Medlemskap i historielaget koster kun 200 kr. pr. år. (300 kr. for par). Du støtter opp om laget og får innflytelse på dets virksomhet.

Innmeldingsskjema finner du her.

Grasrotandel

Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk Tipping? Har du spillerkort? Da må du huske å benytte deg av Grasrotandelen!

Les mer

Tipset!

Fotogruppa digitaliser bilder fra Idd og omegn. Vi oppfordre alle til å finne frem album og bilder, gjerne med historien bak bildet, og sende til oss på . Ta gjerne kontakt med fotogruppa, så hjelper vi med digitalisering.

Idd herred

"Intet Præstegjeld i hele Norge, og neppe i noget andet Rige, har en saadan besynderlig og hæderlig Beliggenhed som just dette, thi næsten rundt om, eller i det mindste paa dets fleeste Sider, indesluttes det af Kongeriget Sverige"
Fra topograf og kaptein E. Hoffs beskrivelse av Idd i 1792.

Facebook!

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2021
Leder: Svein Norheim, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,