Skoleplansjer | Søk

Antall treff for "Gamle testamentet": 107

59 - Fariseeren og tolleren
2. Kain og Abel.
9. Jakob mottar velsignelsen
53. Daniel i løvehulen
UN - Abraham og Isak
13 - Josef tyder drømmer
U
23. Overgangen over Det røde hav.
8 - Jakob velsingner sønnesønnene
UN - Den barmhjertelige samaritan
14. Josef sælges av sine brødre

View Slideshow

Idd og Enningdalen Historielag, Postboks 11, 1761 Halden
Copyright © Idd og Enningdalen Historielag - 2009-2020
Leder: Svein Norheim, | Nettredaktør: Anders Samuelsen,